All posts tagged "Sjukvård"

 • Universitetssjukvård i hela länet bidrar till länsbornas vård, hälsa och omsorg

  Två vårdcentraler och 19 sjukhuskliniker på Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, Universitetssjukhuset Örebro samt inom psykiatrin och habiliteringen föreslås av regionstyrelsen den 17 maj utses till universitetssjukvårdsenheter. Det innebär att enheterna kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög...

  • Posted maj 15, 2017
  • 0
 • Många vinster med förändrat sätt att dokumentera inom hälso- och sjukvården

  En förändrad informationshantering inom hälso- och sjukvården kan bidra till vinster för både patienter och medarbetare. Det är budskapet som Region Örebro län för fram vid Vitalis, en konferens i Göteborg inom området e-hälsa och digitalisering. –...

  • Posted april 26, 2017
  • 0
 • Vårbudgeten: Nödvändiga satsningar på primärvården saknas

  Sveriges ekonomi går starkt, men de satsningar som regeringen presenterar för sjukvården motsvarar inte på nära håll behoven. Läkarförbundet efterlyser en genomgripande reform för primärvården och ser behovet av en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering.  Mellan...

  • Posted april 21, 2017
  • 0
 • Sverige i topp avseende transparens inom vården

  Sverige har den högsta transparensen inom vårdkvalitet av 32 undersökta länder i en studie av KPMG International. Sverige får i studien även bra resultat inom transparens avseende personlig vårddata, finansiell data och patientupplevelse. Inom vårdkvalitet tittar man...

  • Posted april 20, 2017
  • 0
 • Artificiell intelligens ska effektivisera vården

  Sigma är en del av nätverket Microsoft AI in Health Partner Alliance, som skapats av Microsoft för att sjukvården ska kunna dra nytta av alla nya tekniska möjligheter som Artificiell Intelligence (AI) och Internet of Things (IoT)...

  • Posted april 9, 2017
  • 0
 • Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar

  Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård. Vården har på senare år gått från att vara behovsstyrd till efterfrågestyrd. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patien­ternas behov och leder till...

  • Posted mars 27, 2017
  • 0
 • Svenskarna efterfrågar e-tjänster för boende och sjukvård

  Varannan svensk vill ha en digital tjänst för att kunna se lediga lägenheter, tomter och fastigheter i sin kommun. Det visar en undersökning från Visma genomförd av Sifo, om e-tjänster. Lika många vill ha en e-tjänst med...

  • Posted februari 17, 2017
  • 0
 • Sjukvård under belägring i Taiz

  En desperat situation med en kollapsad sjukvård och stridande parter som beskjuter vårdinrättningar och dess personal. Det är bilden som målas upp i en ny rapport från Läkare Utan Gränser som fokuserar på hur sjukvården i Jemens...

  • Posted februari 2, 2017
  • 0
 • Hälsa – Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

  Med konkreta råd och goda exempel visar organisationerna på hur man inom tandvården, hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen med relativt små förändringar kan fånga upp och rädda sköra äldres munhälsa. Samtidigt lyfter varje yrkesgrupp fram...

  • Posted november 21, 2016
  • 0
 • Världen – Efter ebolan är Liberias sjukvård i kris

  Sjuksköterskor som måste avbryta behandlingar för att bära vatten, vaktmästare som tvingas gräva ner moderkakor i trädgården och patienter som uträttar sina behov på smutsiga fält utanför sjukhuset. 18 månader efter att Liberia förklarades fritt från ebola...

  • Posted oktober 17, 2016
  • 0