Alla inlägg taggade "Sjukvård"

 • Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar

  Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård. Vården har på senare år gått från att vara behovsstyrd till efterfrågestyrd. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patien­ternas behov och leder till...

  • Skrivet mars 27, 2017
  • 0
 • Svenskarna efterfrågar e-tjänster för boende och sjukvård

  Varannan svensk vill ha en digital tjänst för att kunna se lediga lägenheter, tomter och fastigheter i sin kommun. Det visar en undersökning från Visma genomförd av Sifo, om e-tjänster. Lika många vill ha en e-tjänst med...

  • Skrivet februari 17, 2017
  • 0
 • Sjukvård under belägring i Taiz

  En desperat situation med en kollapsad sjukvård och stridande parter som beskjuter vårdinrättningar och dess personal. Det är bilden som målas upp i en ny rapport från Läkare Utan Gränser som fokuserar på hur sjukvården i Jemens...

  • Skrivet februari 2, 2017
  • 0
 • Hälsa – Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

  Med konkreta råd och goda exempel visar organisationerna på hur man inom tandvården, hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen med relativt små förändringar kan fånga upp och rädda sköra äldres munhälsa. Samtidigt lyfter varje yrkesgrupp fram...

  • Skrivet november 21, 2016
  • 0
 • Världen – Efter ebolan är Liberias sjukvård i kris

  Sjuksköterskor som måste avbryta behandlingar för att bära vatten, vaktmästare som tvingas gräva ner moderkakor i trädgården och patienter som uträttar sina behov på smutsiga fält utanför sjukhuset. 18 månader efter att Liberia förklarades fritt från ebola...

  • Skrivet oktober 17, 2016
  • 0
 • Lokalt – Hur ska ny medicinsk teknik introduceras i vården

  Vilken nytta gör egentligen tekniken i den moderna sjukvården – för patienten och för ekonomin? Är all ny teknik av godo – och hur förhåller man sig till de etiska frågorna när människan och maskinen möts i...

  • Skrivet oktober 3, 2016
  • 0
 • Lokalt – God och säker vård under sommaren

  Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län har generellt fungerat bra och kunnat leverera en god och säker vård under sommarmånaderna, även om situationen delvis har varit ansträngd. Personalens engagemang, tidig planering och god samverkan i länet...

  • Skrivet september 26, 2016
  • 0
 • Världen | Ökat våld stryper tillgången till livsnödvändig sjukvård i Sydsudan

  Läkare Utan gränser är djupt oroade över den fortgående bristen på tillgång till sjukvård och humanitär hjälp för tiotusentals människor som befinner sig på flykt över hela Sydsudan. De stridande parterna måste garantera befolkningen omedelbar tillgång till...

  • Skrivet augusti 28, 2016
  • 0
 • Länet | Granskning av legitimationer i hälso- och sjukvården

  En omfattande granskning har genomförts i Region Örebro län för att kontrollera om medarbetare som jobbar inom vårdyrken som kräver legitimation också har sådan. Totalt rör det sig om legitimationerna för cirka 7 000 medarbetare som gåtts...

  • Skrivet augusti 16, 2016
  • 0
 • Lokalt | Handlingsplan för ekonomi i balans antagen

  Regionstyrelsen tog i dag den 12 april beslut om handlingsplan för en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvården. Bakom beslutet står samtliga partier utom (L). Sammantaget beräknas åtgärderna i handlingsplanen kunna minska hälso- och sjukvårdens kostnader...

  • Skrivet april 12, 2016
  • 0