Alla inlägg taggade "Sjukvård"

 • Samvetsfångar och politiska fångar bestraffas genom att nekas sjukvård

  Fängelsepersonal i Egypten utsätter samvetsfångar och andra som fängslats av politiska skäl för tortyr och grymma och omänskliga förhållanden, och de nekas avsiktligt tillgång till vård. Det visar en ny rapport från Amnesty International. Fängelsemyndigheternas agerande har...

  • Skrivet januari 31, 2021
  • 0
 • Hälften av läkarna utan tillräcklig vila/återhämtning

  En undersökning bland Sveriges läkare med 2584 svarandevisar att hälften inte får tillräcklig vila och återhämtning för att klara jobb och privatliv under pandemin. Sveriges läkarförbund ser även tydliga tecken på att detta är ännu värre bland...

  • Skrivet januari 4, 2021
  • 0
 • Regeringens 10 miljarder – en liten del behöver gå till astmavården

  Regeringen berättade idag att man i två ändringsbudgetar för 2020 avsätter ytterligare 10 miljarder kronor för att täcka extra kostnader för sjukvård och omsorg i samband med pandemikrisen. Astma- och Allergiförbundet välkomnar dagens besked i en situation...

  • Skrivet november 4, 2020
  • 0
 • Är antidepressiva medel antidepressiva

  arje dag äter över en miljon svenskar medel som saluförs som antidepressiva av tillverkare, sjukvård och myndigheter. Medlen är förstahandsval vid depression, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, men används på andra indikationer, t.ex. smärta, ångest och PMS. I den...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Stort blodbehov när planerad sjukvård återupptas

  Tack vare lojala blodgivare har blodlagren i Sverige generellt varit stabila under sommaren. Nu när många regioner återupptar sjukvård som fått vänta behövs mycket blod. Både nya och vana blodgivare välkomnas.  Utan blodgivare är vår moderna sjukvård...

  • Skrivet augusti 18, 2020
  • 0
 • Idag levererar Spendrups handsprit till Region Örebro

  Behovet av handsprit och desinfektionsmedel är fortfarande stort, inte minst inom hälso- och sjukvården. Vid påsk påbörjades leveranser av handsprit, som kommer från restalkoholen från alkoholfri öl, till Region Dalarna. Efter ett upprop från Länsstyrelsen i Örebro...

  • Skrivet maj 13, 2020
  • 0
 • Sjukvården ska anpassas efter patientens vårdbehov och läkarbesök ske när det behövs

  Svenska Läkaresällskapet (SLS) är i sitt remissvar på ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” (SOU 2019:42) positivt till flera av förslagen i utredningen. Men framhåller vikten av ett ordnat införande av digital vård...

  • Skrivet januari 24, 2020
  • 0
 • Effektivare e-hälsosystem förbättrar vården

  ​Ett effektivare sätt för kunskapsdelning kommer att ge bättre e-hälsosystem vilket i sin tur innebär förbättrade vårdtjänster, visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Forskaren Yang Guo har i sin avhandling i ämnet datavetenskap studerat problemen...

  • Skrivet november 13, 2019
  • 0
 • Region Örebro län vinnare i kamp om forskningsmedel

  I mycket hård konkurrens och med högsta betyg har Region Örebro län och Stiftelsen Activa beviljats medel ur EU:s ramforskningsprogram, Horisont 2020. Projektet, som kallas Cherries, löper under tre år med start vid årsskiftet. Det ska arbeta...

  • Skrivet augusti 15, 2019
  • 0
 • Hälso- och sjukvården har en målbild för 2030

  År 2030 kommer länsborna att ha ett ökat fokus på hälsan. Patienter och anhörigas delaktighet i vården är större än i dag. Det finns många fler digitala tjänster. Nära vård är navet i vården och samordnas mer...

  • Skrivet juni 3, 2019
  • 0