Vaccin, sjukvård och stöd till palestinska flyktingar i Libanon

By on 29 december, 2021
Arkivbild

Redan före coronapandemin var palestinska flyktingar i Libanon en utsatt grupp. Dessvärre har socio-ekonomiska och politiska kriserna i landet allvarligt försämrat möjligheterna att få tillgång till hälso- och sjukvård och vaccin. Tillsammans med Röda Korset/Röda Halvmånen satsar Europeiska Unionen (ECHO) på livsnödvändig vård och stöd till rehabilitering samt vaccinationsinsatser.

Libanon är idag det land som tar emot flest flyktingar per capita i världen, däribland 225 000 palestinska flyktingar and 30 000 palestinska flyktingar från Syrien.

Trots en nationell vaccinationskampanj som tog sin början i februari år 2021 har både tvekan inför och tillgång till vaccin visat sig vara en utmaning bland delar av flyktingarna. Det kan handla om så enkla saker som att registrera sig digitalt då man saknar mobiltelefon, brist på både information och tillit till själva vaccinet.

Parallellt med coronapandemin har kostnaderna för sjukvård har skjutit i höjden. Detta på grund av en stigande inflation, brist på sjukvårdsutrustning och en prisökning på medicin på den lokala marknaden. Nyligen upphävdes också subventionerna på icke-nödvändiga läkemedel.

− Människor känner både oro och desperation över situationen. För dem som blir akut sjuka i covid-19 är snabb tillgång till vård livsviktigt. Samtidigt behöver de som återhämtar sig långsiktigt stöd, inte minst när det gäller försörjning av familjen. Givetvis måste även graden av vaccinering öka, säger Andreas Sandin, landrepresentant för Svenska Röda Korset i Libanon.

När smittspridningen av covid-19 nådde alarmerande nivåer i Libanon i början av 2021, öppnade Palestinska Röda Halvmånen i Libanon i samarbete med nationella myndigheter och andra humanitära aktörer två av sina fem sjukhus för att möjliggöra en snabbare placering och behandling av patienter med covid-19.

− Människor från hela Libanon inklusive de tolv palestinska lägren kan därmed remitteras till Hamshary-sjukhuset i Sidon och Safad-sjukhuset i Tripoli och få vård, säger Andreas Sandin.

För att säkerställa att de två sjukhusen har kapacitet att ge kvalitativ behandling och vård samt att fungera säkert under pandemin pågår ett kontinuerligt arbete med utbildnings- och övervakningsrutiner. Det handlar bland annat om IVA-vård, triage-punkter, isoleringsrum och skyddsutrustning.

Resurser läggs även på att främja välbefinnande, stabilisera överlevande och hjälpa drabbade till ytterligare stödsystem och resurser för att mildra långvariga psykiska komplikationer.

− Varje insats syftar i stort på att förbättra kvalitén i covid-behandlingen i form av bättre rutiner och att utveckla protokoll på de sjukhus vi arbetar med. Det görs genom utbildning, mentorskap och en erfaren covid sjuksköterska, säger Andreas Sandin.

Sammanlagt erhåller nära 5 500 människor sjuk- och hälsovård samt psykosocialt stöd och information om vaccinering tack vare det humanitära stödet från Europeiska Unionen (ECHO). Insatsen, som uppgår till över 8,2 miljoner kronor, är ett-årigt projekt som sträcker sig till och med april 2022.

FAKTA

Europeiska Unionen och dess medlemsstater är världens ledande givare av humanitärt bistånd. Katastrofhjälp är ett uttryck av europeisk solidaritet med människor i behov av hjälp runt om i världen.

Biståndet syftar till att bevara liv, förhindra och lindra mänskligt lidande och slå vakt om integriteten och mänsklig värdighet hos befolkningar som drabbas av naturkatastrofer och kriser orsakade av människan.

Genom Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd bistår Europeiska Unionen miljontals offer för konflikt och katastrof varje år. Med sitt huvudkontor i Bryssel och ett globalt nätverk av fältkontor tillhandahåller EU bistånd till de mest utsatta på grundval av humanitära behov.

Världen | Libanon
Örebronyheter

Källa: Röda korset

You must be logged in to post a comment Login