All posts tagged "utbildning"

 • Utmaningar kring utbildning om flyktingar och HBTQ+ visar studie

  I en värld där miljontals människor befinner sig på flykt tvingas tyvärr många söka skydd i annat land, på grund av förföljelse och fara baserat på deras identitet och dem de älskar. Det är viktigt att dessa...

  • Posted augusti 7, 2023
  • 0
 • SJ fortsätter driva lokförarskola i egen regi

  Bristen på lokförare i Sverige kommer att kvarstå under flera år framåt, SJ har därför beslutat att fortsätta driva lokförarskola i egen regi så länge behovet finns. Bristen på lokförare i Sverige kommer att hålla i sig...

  • Posted juli 15, 2023
  • 0
 • Mats G Karlsson knyts till forskning och utbildning

  Region Örebro län kommer att utveckla chefskapet för forsknings och utbildning, till att omfatta hela Region Örebro läns breda uppdrag. Precis som tidigare är medicin och hälsa det största och mest tongivande området när det handlar om...

  • Posted juli 13, 2023
  • 0
 • Nya metoder ska testas för att öka studenternas inflytande

  Nya metoder ska testas för att öka studenternas inflytande över utbildningen, studenternas tankar och åsikter är mycket viktiga för att universitetens utbildningar ständigt ska förbättras. Men det är svårt att få in återkoppling genom kursvärderingar från de...

  • Posted juli 7, 2023
  • 0
 • Utbildningen för lärare och förskolelärare ska förbättras

  Välutbildade lärare med förutsättningar att göra ett bra jobb, är avgörande för att komma till rätta med problemen i skolan. I morgon planerar regeringen att tillsätta en utredning som ska föreslå hur antagningskraven till lärar- och förskollärarutbildningarna...

  • Posted juli 5, 2023
  • 0
 • Unga vågar hoppa på en utbildning

  Unga vågar hoppa på en utbildning, om de vet att de får en bostad. Med bostadsgaranti och tydlig information till nya studenter, fick Örebro universitet beröm i Almedalen. – Vi har jobbat systematiskt med bostadsfrågan under lång tid,...

  • Posted juni 28, 2023
  • 0
 • Staten måste ta sitt ansvar för utbildning

  Utredningen om framtidens yrkeshögskola har lämnats till regeringen. Mälardalsrådet välkomnar flera av förslagen i utredningen som viktiga pusselbitar i kompetensförsörjningens helhetsbild, framför allt inom de viktiga samhällsbyggnadsyrkena. Samtidigt efterfrågar Mälardalsrådet en tydligare statlig finansiering av lärmiljöer för...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • Bättre utbildning för A-traktorer och mopedbilar behövs

  Bra, men inte tillräckligt. Det säger forskare vid VTI och NTF om förändringen av trafikförordningen för A-traktorer som regeringen nyligen beslutade om. Också körkortsutbildningen måste göras om, på flera punkter, föreslår de i en ny rapport. Regeringens...

  • Posted juni 21, 2023
  • 0
 • Utbildning stärker äldres känsla av sammanhang

  Själva lärandet i sig, utan att det nödvändigtvis leder till formella meriter, är betydelsefullt och påverkar äldres mående positivt. Det stärker också deras känsla av sammanhang. Det visar en ny avhandling om relationen mellan lärande och hälsa...

  • Posted juni 7, 2023
  • 0
 • Örebro universitet och Saab i nytt samarbete

  Samverkan inom utbildning, forskning och innovation ska stärkas långsiktigt, idag har Örebro universitet och Saab tecknat ett nytt avtal om strategiskt partnerskap. – Saab är en av Sveriges mest högteknologiska koncerner. Så jag se fram emot samarbetet,...

  • Posted maj 30, 2023
  • 0