All posts tagged "utbildning"

 • Ekologiska korridorer ska bevara naturvärden

  Ekologiska korridorer ska bevara naturvärden i ledningsgatorna, nu utbildar E.ON sina underleverantörer. E.ON utbildar underleverantörerna i att röja ledningsgator som både bevarar den biologiska mångfalden och säkrar elleveransen. Genom att kartlägga ledningsgatans naturvärden och skräddarsy åtgärder, skapas...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Järnvägstekniska övningsanläggningar behövs

  Järnvägen behöver fler utbildade bantekniker, eltekniker och signaltekniker. Kompetensbristen märks i Stockholm-Mälarregionen, som står för en stor andel av Sveriges järnvägstransporter. För att fler ska kunna utbilda sig krävs ändamålsenliga järnvägstekniska övningsanläggningar, men det saknas i Stockholm-Mälarregionen...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Ökat intresse för data/it-utbildningar bland kvinnor

  Ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att antalet sökande kvinnor till yrkeshögskolans data/it-utbildningar fortsätter att öka. Under de senaste åtta åren har antalet behöriga sökande ökat med 389 procent, nästan en fyrdubbling. – Det går åt...

  • Posted april 15, 2023
  • 0
 • Inkludering på schemat i ny utbildning för lärarassistenter

  Inkludering på schemat i ny utbildning för lärarassistenter, ska bidra till att förbättra skolresultaten och komplettera lärarna. Enligt Skolverkets data från i fjol behövs 1700 nya lärare i Örebro till 2025. Regeringen har nu öronmärkt pengar för att fler lärarassistenter...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • 719 miljoner kronor till utbildning för vuxna

  Det utmanande ekonomiska läget väntas innebära ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden, vuxna som saknar rätt utbildning behöver därför tillgång till utbildning för att snabbt komma i arbete. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslås därför att 400 miljoner kronor tillförs...

  • Posted mars 30, 2023
  • 0
 • Ny utbildning för tolkar ska göra patientsäkerheten bättre

  Nu startar Fellingsbro folkhögskola en ny utbildning för att tydliggöra tolkens och övriga parters roll före, under och efter uppdrag, utbildningen ska ge ökade kunskaper om och förutsättningar för säker tolkutövning i sammanhang då teckenspråkstolk/dövblindtolk används. Tolkar...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • Ny utbildning för tolkar ska göra patientsäkerheten bättre

  Nu startar Fellingsbro folkhögskola en ny utbildning för att tydliggöra tolkens och övriga parters roll före, under och efter uppdrag. Utbildningen ska ge ökade kunskaper om och förutsättningar för säker tolkutövning i sammanhang då teckenspråkstolk/dövblindtolk används. Tolkar...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • BK Forward vill bryta tabun

  BK Forward vill bryta tabun, utbildar laget om mens, Svenska Fotbollförbundet påbörjar initiativ med pilotföreningen för en ökad jämställdhet Nu påbörjar Svenska Fotbollförbundet initiativet ”Alla dagar” med olika pilotföreningar runt om i landet. Det är ett samarbete...

  • Posted februari 13, 2023
  • 0
 • Gemensam satsning på utbildning

  Sjutton svenska stadskärnor går ihop för att tillsammans satsa på att utveckla servicen och bemötandet i sina städer. Idag på förmiddagen samlades verksamheter över hela landet för en gemensam utbildningssatsning. Under pandemin inleddes en satsning på Citykompetens,...

  • Posted februari 1, 2023
  • 0
 • Okunnigt av skolministern om branschskolan

  För snart fem år sedan startade Golvbranschen en branschskola för utbildning av golvläggare, våren 2023 blir sista terminen i detta statligt finansierade projekt. Branschen vill se en fortsättning då skolan varit enormt uppskattad av både elever, lärare...

  • Posted januari 8, 2023
  • 0