All posts tagged "utbildning"

 • Sida bidrar till den största globala satsningen hittills för fattiga barns utbildning

  Hälften av världens barn bor i länder, där utbildningen ibland håller så låg kvalitet att ett stort antal 10-åringar inte kan läsa en hel mening, trots att de gått i skola i flera år. Utbildningens kvalitet i...

  • Posted december 31, 2022
  • 0
 • Ökat intresse bland kvinnor att bli fotbollstränare

  Rekordmånga kvinnor vill avancera som fotbollstränare, utbildningsplatserna fyrdubblas, under 2021 deltog endast en kvinna i tränarutbildningen UEFA B. Nu ökar intresset lavinartat då det inkommit hela 210 ansökningar för kommande utbildningsår. Anledningen till det ökade intresset är...

  • Posted december 2, 2022
  • 0
 • Så ska utbildningen för sjuksköterskor utvecklas

  Mer praktik och ännu fler samarbeten med regionala och kommunala vårdgivare, det är några av planerna för att utveckla sjuksköterskeutbildningen vid Örebro universitet. – Vår satsning går helt i linje med Universitetskanslersämbetets rekommendationer, säger Elisabet Welin, professor...

  • Posted november 1, 2022
  • 0
 • Nära 231 000 vill läsa på högskolan i vår

  Antalet sökande till vårens högskoleutbildningar minskar med fem procent jämfört med våren 2022. Intresset för vissa utbildningar som leder till yrkesexamen minskar generellt, men 22 procent fler vill bli högskoleingenjörer. Totalt är det en avmattning i antalet...

  • Posted oktober 30, 2022
  • 0
 • Utökning av utbildningsplatser ska ge fler sjuksköterskor

  Region Örebro län kommer att ansöka om statliga pengar för att kunna öka antalet utbildningsplatser inom hälso- och sjukvården och därmed bidra till att det utbildas fler sjuksköterskor, det beslutade regionstyrelsen vid dagens sammanträde. – Precis som...

  • Posted oktober 25, 2022
  • 0
 • Få män söker utbildning i kriminologi

  Otydlig yrkesroll möjlig orsak till att få män söker utbildning i kriminologi, män är i klar minoritet bland på studenterna Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet. Denna obalans mellan könen blev utgångspunkten till ett arbete med att öka jämställdheten....

  • Posted oktober 17, 2022
  • 0
 • Utbildningsnivån stiger bland utrikesfödda i Örebro kommun

  Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning ökar i nästan hela landet. I Örebro kommun har den stigit med 2,9 procentenheter sedan år 2000, visar statistik från SCB. Befolkningens utbildningsnivå har stigit kraftigt i Sverige sedan...

  • Posted oktober 12, 2022
  • 0
 • Högskolestudenter har inte råd med all sin kurslitteratur

  Sommarlovet närmar sig sitt sitt slut och studenter vid högskolor och universitet tar åter plats i skolbänkarna, för många studenter väntar dyra år när mängder av kurslitteratur ska införskaffas. För de allra flesta handlar det om att...

  • Posted augusti 15, 2022
  • 0
 • BIP stärker kvinnornas ställning i Uganda

  I över 18 år har Bishozi International Program (BIP) bidragit till att stärka kvinnors ställning i Bishozi och andra byar i Uganda. Bakom utvecklingen ligger flera framgångsrika kulturprojekt, med fokus på klimat och jämställdhet, och ett tilltagande...

  • Posted augusti 13, 2022
  • 0
 • Förstärkta insatser för bemötande av personer med psykisk ohälsa

  Polismyndigheten ska stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation.  En stor andel av de personer som begår dödligt våld i nära relation har en bakom­liggande psykisk ohälsa....

  • Posted augusti 4, 2022
  • 0