Tidöavtalet – Så påverkar det barns rättigheter

By on 3 november, 2022
Foto: Rädda Barnen

Den 14 oktober 2022 presenterade statsminister Ulf Kristersson (M) Tidöavtalet. Ett avtal, som syftar till att lösa de stora samhällsproblemen i Sverige. Rädda Barnen har gjort en översiktlig analys av avtalet för att visa hur det kommer påverka barnen.

Analysen presenterar både positiva och negativa effekter för barn. Som positivt exempel lyfts vikten av att satsa på ungas psykiska hälsa, och att stärka barnrättsperspektivet i hälso- och sjukvården.

De mest utsatta barnen drabbas hårdast

Det finns alltså förslag som kan komma att stärka barns rättigheter i Sverige. Dessvärre väger de positiva delarna inte upp de negativa delarna, som finns i andra delar av avtalet.

Rädda Barnen är djupt oroade över att regeringen och deras samarbetspartier, lägger så många förslag som kränker barns rättigheter. Vi befarar att det är de barn som redan lever i de mest utsatta och svåra situationerna, som kommer att drabbas hårdast.

För den som läser alla förslag var för sig är det inte lika tydligt. Men när de olika delarna läggs ihop till en helhet syns ett oroväckande mönster. Risken för att barns rättigheter kommer att inskränkas är stor.

Rädda Barnen är särskilt oroade över den skillnad som görs på barn och barn i Tidöavtalet. Även om det inte uttrycks specifikt, så är det just det som riskerar att bli konsekvensen. Vi ser en stor skillnad i hur barn kommer att behandlas utifrån var barnet bor, var barnet eller hens föräldrar är födda och utifrån vilken grund barnet vistas i Sverige.

– I förslag efter förslag ser vi hur samma grupp av barn riskerar att utsättas. Det är ett mycket obehagligt mönster, säger Karin Sjömilla, barnrättsjurist hos Rädda Barnen och en av dem som arbetat med analysen.

Barnkonventionen gäller alla barn

Rädda Barnen befarar att Tidöavtalet i sin helhet kommer att leda till ökad stigmatisering hos barn med vissa ursprung, eller som bor i vissa delar av landet. Under de senaste åren har rasism och diskriminering ökat i samhället, där barn redan har vittnat om vad de möter i skolan, på fritiden och i samhället.

– Vi är också oroade över en ökad polarisering och segregation av barn. Det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Rädda Barnen vill här påminna om att rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige, oavsett dess juridiska status, avslutar Karin Sjömilla.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login