Tillfällig flytt för socialkontoret i Vivalla

By on 10 februari, 2023
Arkivbild

Personalen vid socialkontoret i Vivalla kommer, på grund av arbetsmiljöskäl, att temporärt flytta till socialkontoret på Ribbingsgatan. Det sociala arbetet för boende i Vivalla fortsätter som vanligt. Att det ska finnas kommunalt socialt arbete på plats i Vivalla är bestämt sedan 2016 och det kommer inte att ändras.

Det kommer alltså fortfarande att bedrivas socialt arbete i området. För medborgarna blir skillnaden att det inte kommer att finns handläggare på plats i Vivalla, utan man kontaktar i stället socialkontoret på Ribbingsgatan i Örebro.

– Flytten beror på att vi har svårt att rekrytera socialarbetare och tills vi har en fulltalig bemanning på plats så får nuvarande personal jobba på det centrala socialkontoret, säger Johanna Viberg, områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.

– Att vi måste gör så här är för att värna om våra medarbetare. Det är mitt ansvar som chef att se till att arbetsmiljön blir bra för dem som arbetar i Vivalla och det ska vi ta tag i nu. Första åtgärden blir därför att flytta medarbetarna tillfälligt.

Ett annat arbetsmiljöproblem är att lokalen i Vivalla inte är ändamålsenlig för den typ av verksamhet som bedrivs.

Det goda samarbetet med polis, frivilligorganisationer med flera löper på som vanligt. Vivalla är ett viktigt område där kommunens förebyggande insatser behöver finnas och synas.

– Det politiska beslut som togs 2016 ligger fast. Jag betonar vikten av socialtjänstens närvaro i Vivalla där det uppsökande, förebyggande och rådgivande sociala arbetet är särskilt prioriterat, säger Carl-Johan Wase (M), Socialnämndens ordförande i Örebro kommun.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login