Tillväxtnämnden: Mer pengar till ishall – men mindre till pappersbruksmuseum

Av på 9 januari, 2022

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum ansöker om 273.000 kronor i bidrag från Lindesbergs kommun – men enligt förslag till beslut i tillväxtnämnden kommer endast 150.000 kronor att beviljas. På samma sammanträde (tisdag 11 januari) förelås Guldsmedshytte Sportklubb beviljas ytterligare 250.000 kr i investeringsbidrag till nytt tak till Råsshallen

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum ansöker om 273.000 kronor som sitt årliga bidrag från Lindesbergs kommun – en av stiftarna till stiftelsen som äger och driver museet. Det är samma belopp som museet erhåller från Region Örebro län (som också är en av stiftarna till stiftelsen). Kostnaden för att bedriva museiverksamheten ligger årligen på ca 2,2 miljoner kronor.

”Det är min förhoppning att ni från kommunens sida ser vilken ambition och vilja vi har till att utvecklas som verksamhet, och att ni som en av stiftarna till museet är med och bidrar till att museet även framöver kan gynna Lindesbergs pedagogiska verksamheter, kulturliv och turistnäring”, skriver museichef Mikael Tiderman i ansökan.

”Det bidrag som vi erhåller från Lindesbergs kommun, i roll som stiftare till museet, är otroligt betydelsefullt för att vi ska kunna bibehålla den kvalitetsnivå som vi arbetat upp inom verksamheten. Betydelsefullt för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas och stärkas långsiktigt som verksamhet. En plats där kulturarv och svensk industrihistoria levandegörs och tillgängliggörs till allmänheten utifrån den enskilde individens förutsättningar. En plats där kunskap kan förmedlas till nya generationer. En kulturarena och museiverksamhet som erbjuder ett professionellt utbud, även utanför centralorten”.

Frövifors Pappersbruksmuseum har av Riksantikvarieämbetet genom åren markerats som ett av Sveriges viktigaste industriminnen och dessutom det enda inom den industriella pappersindustrin i landet. Detta manifesterades bland annat genom museets deltagande i det landsomfattande projektet Svenska Industriminnen. Hösten 2020 utnämndes museet till Årets Arbetslivsmuseum 2021.

Tillväxtförvaltningen föreslår att tillväxtnämnden på sitt kommande sammanträde beviljar museet 150.000 kronor i bidrag för 2021:

”De senaste åren har de erhållit 150.000 kr i bidrag som tagits ifrån potten för föreningsbidrag. I budget för föreningsbidrag är redan 150.000 kr reserverat för Frövifors pappersbruksmuseum. Därför föreslås att de får samma belopp i bidrag men att nämnden ser över framtiden för hur en stiftelse ska hanteras i bidragssammanhang”, skriver förvaltningen i beslutsunderlaget,

Ytterligare 250.000 kronor i bidrag till ishall

På samma sammanträde föreslås Guldsmedshytte Sportklubb beviljas totalt 250.000 kr i investeringsbidrag till nytt tak på ishallen i Guldsmedshyttan.

”Guldsmedshytte SK äger ishallen i Guldsmedshyttan (Råsshallen). Föreningen byggde ishallen i början av 80-talet och nu behövs taket bytas ut vilket innebär en kostnad på ca 2.5 miljoner kr. Isplattan och kylagregat ägs av Lindesbergs kommun. Föreningen har redan blivit beviljad ett bidrag från kommunstyrelsen på 2 miljoner – men för att täcka mer av föreningens kostnader föreslås att totalt 250.000 kr tas från ordinarie budget för investeringsbidrag. Hälften betalas ut 2021 och andra hälften 2022”, skriver tillväxtförvaltningen i förslaget till beslut.

Källa: Kallelse till sammanträde med tillväxtnämnden 2022-01-11.

Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in