Trojan Shield får inte vara förgäves

Av på 15 juni, 2021

Det nyligen genomförda tillslaget mot den organiserade brottsligheten innebär en stor seger för svensk polis. Men nu måste hela rättsväsendet stärkas. – Sveriges Domstolar och Åklagarmyndigheten måste vara rustade för att kunna möta upp, säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

Den internationella polisoperationen Trojan Shield är ett hårt slag mot den organiserade brottsligheten. Bland annat kunde stora mängder vapen och narkotika beslagtas. Bara i Sverige kunde 155 misstänkta personer gripas.

– Polisens insats är en stor seger för rättsstaten. Men för att arbetet inte ska ha varit förgäves måste övriga delar av rättsväsendet, domstolarna och åklagarna ha rimliga förutsättningar att kunna hantera målen, säger Anna Nitzelius.

Även om regeringen i samband med vårbudgeten aviserade en förstärkning på 250 miljoner kronor till bland annat Åklagarmyndigheten och investeringar i fortsatt effektiv och rättssäker målhantering i domstolarna, anser Anna Nitzelius att det behövs ytterliga resurser. Den redan höga arbetsbelastningen hos domstolar och åklagare riskerar annars att ytterligare förvärras.

– Kampen mot den organiserade brottsligheten ställer rättsväsendet som helhet inför stora utmaningar. Tillförs inte mer resurser till hela rättsväsendet kan det få negativa effekter i form av effektiviteten och kvaliteten och även för rättssäkerheten i ett bredare perspektiv.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Akavia

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in