Tuff arbetssituation för tandsköterskor drabbar patienter

By on 28 maj, 2024
Arkivbild

En ny rapport från fackförbundet Vision visar att tandsköterskor i Örebro län, har en särskilt tuff arbetsmiljö jämfört med andra yrkesgrupper.

Höga krav, påfrestande arbetsställningar, lågt inflytande över arbetstiden och bristande stöd från chefen leder till en hög sjukfrånvaro.

– Tandsköterskor är den yrkesgrupp som har det mest ansträngt på jobbet om man jämför alla Visions medlemsgrupper. Tandsköterskor måste ges större inflytande över sin arbetstid och hur jobbet ska utföras, det är en förutsättning för en högkvalitativ tandvård som gynnar både yrkesutövare och patienter, säger Linnéa Esplund, lokal talesperson för Vision i Foktandvården, Region Örebro Län

Bristen på tandsköterskor är stor i hela landet och leder till långa väntetider för patienterna. Bakom personalbristen finns en dålig arbetsmiljö och låga löner, som gör att många överväger att lämna yrket. Hälften av de svarande i undersökningen upplever att det saknas en koppling mellan att bli bättre på sitt jobb och få en högre lön.

– Tandsköterskor spelar en nyckelroll för en god tandvård, trots det värderas deras arbetsinsatser alldeles för lågt. Arbetsgivare i regionerna behöver nu göra riktade och långsiktiga lönesatsningar på tandsköterskor. Det är nödvändigt för att erfarna medarbetare ska stanna kvar inom yrket och att nya medarbetare ska vilja jobba som tandsköterska, säger Dalia Eid.

Också höga sjukskrivningstal bidrar till att det råder brist på tandsköterskor. Statistik från Försäkringskassan visar att yrkesgruppen i genomsnitt har 13,7 sjukdagar per år, medan övriga yrken på arbetsmarknaden har 9 dagar.

Samtidigt är sjuknärvaron hög, fler än hälften av de svarande i Visions undersökning har jobbat trots att de varit sjuka. Närmare hälften av dem som uppger att de har arbetat, trots att de borde varit sjukskrivna, säger att de inte har råd att stanna hemma.

För att göra yrket mer attraktivt och säkra personalförsörjningen vill Vision att:

  • Arbetsgivare gör satsningar på bättre arbetsmiljö och högre löner.
  • Regeringen avskaffar karensavdraget som slår hårt mot vård- och omsorgssektorn, inte minst tandsköterskorna. Det ska vara självklart att kunna vara sjuk och stanna hemma från jobbet för att få nödvändig tid till återhämtning, och fortfarande klara sig ekonomiskt.
  • Yrkestiteln tandsköterska skyddas för att säkra patientsäkerheten och kvaliteten på det utförda arbetet.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Vision

You must be logged in to post a comment Login