Turismutvecklare och kommunikationsstrateg sökes

Av på 4 januari, 2022
Lindesbergs platsvarumärke "Bergslagens själ" har sex profilområden för marknadsföring - däribland kultur.

Lindesbergs kommun söker en turismutvecklare som ska arbeta både strategiskt och operativt för att utveckla den hållbara turismen i kommunen och regionen. Kommunen söker samtidigt en kommunikationsstrateg som ska bidra till utvecklingen av kommunens kommunikation externt till medborgare men även internt i organisationen

Lindesbergs kommun söker turismutvecklare som är en ny tjänst vid kultur- och fritidsenheten inom tillväxtförvaltningen.

”Vi söker dig som har förmågan att lyfta blicken, ser möjligheter, vågar tänka nytt och kan omsätta idéer till handling”, skriver kommunen i platsannonsen som fortsätter:

”Lindesbergs historia är präglad av kämpaglöd och samarbetsvilja. På platsen där bergsmännen tidigare bidrog till att bygga Sveriges välstånd brinner vi i dag för idrott, kultur och företagande. Vi hittar ljuset i den enkla vardagen, i det nära umgänget med vänner och i den unika Bergslagsnaturen med skogar, sjöar, berg och böljande åkermarker – vi kallar det Bergslagens själ. Nu söker vi dig som tillsammans med andra aktörer vill vara med och utveckla och marknadsföra den unika miljön, platserna och möjligheterna som utmärker Lindesbergs kommun.

Organisatoriskt tillhör turismverksamheten kultur- och fritidsenheten inom tillväxtförvaltningen. Där arbetar cirka 15 personer med förutom turism verksamheter som kulturarv, allmänkultur, fritids- och föreningsverksamhet, medborgarservice och bibliotek. Lindesbergs kommun är part i Destination Bergslagen och en del av turismuppdraget ingår i samverkansarbetet inom Destinationen.

Som turismutvecklare kommer du arbeta både strategiskt och operativt för att utveckla den hållbara turismen i kommunen och regionen. Du kommer tillsammans med näringsliv, föreningsliv och andra organisationer bygga upp nya kommunikationsvägar för att lyfta Lindesbergs kommun som besöksmål och höja attraktionskraften för besökare. I ditt arbete ingår att utveckla ambassadörskap och vara en kunskapsresurs i olika utvecklingsinsatser inom turism och besöksnäringen.

Du ansvarar för att självständigt initiera, planera och driva projekt, arbeta med den digitala utvecklingen och representera kommunen i olika nätverk för turismutveckling. I rollen kommer du ha många kontaktytor och samarbete med kollegor, förenings- och näringsliv samt civilsamhälle. Uppdraget fokuserar på att utveckla verksamheten från service och information till kommunikation och inspiration samt utveckling av nya vägar för att locka och ta emot besökare.

I Lindesbergs kommun är vi i startgroparna till att ta fram ett kulturmiljöprogram. Kulturmiljöer och kulturlandskap har aldrig nyttjats eller besökts i samma utsträckning som under pandemin och är en fantastisk resurs för turism och besöksnäringen som vi vill utveckla. Vi vill att du är en del av den resan.”

Lindesbergs kommun söker kommunikationsstrateg

Lindesbergs kommun söker kommunikationsstrateg till kanslienheten som är en central stödfunktion som arbetar med att ge stöd och service till politiska företrädare, invånare, medarbetare och chefer i organisationen.

”Vi söker en kommunikationsstrateg som vill fortsätta utveckla arbetet med kommunikation. Du kommer vara ett efterfrågat stöd i kommunen och vi söker dig som vill ha ett varierande uppdrag med starkt utvecklingsfokus”, skriver kommunen i platsannonsen som fortsätter:

”Som kommunikationsstrateg är du drivande i utvecklingen av kommunikationsarbetet vid Lindesbergs kommun. Du är kommunens enda kommunikationsstrateg men arbetar nära kommunens webbsamordnare och informatör i många frågor. Du ingår också i ett kommunikatörsnätverk i norra Örebro län.

Du kommer både ha en strategisk och en operativ roll med stor variation i arbetet. Du kommer att ansvara för kommunikationen i samband med större projekt, aktiviteter och förändringar och utgör ett kvalificerat kommunikationsstöd till chefer och verksamheter.

För att passa i rollen är det viktigt att du har ett stort samhällsintresse och vill bidra till utvecklingen av kommunens kommunikation externt till medborgare men även internt i organisationen”.

Örebro län | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in