Tusentals räddningsinsatser över hela landet för att rädda bina

Av på 12 april, 2021

Bin är livsviktiga för oss människor. En stor del av den mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Men bina är hotade – i Sverige är en tredjedel av de vilda biarterna på väg att försvinna. Genom kampanjen Operation: Rädda bina driver Naturskyddsföreningen på för en mer bivänlig politik och uppmuntrar till konkreta räddningsinsatser för att rädda vilda bin. De senaste åren har nästan 22 000 räddningsinsatser rapporterats in.

– När vi nu för tredje året i rad drar igång Operation: Rädda binavill vi bygga vidare på det enorma engagemang som väckts i frågan och ta det till nästa nivå. Ohållbara jordbruksmetoder är ett stort hot mot vilda bin och den biologiska mångfalden. Eko är en del av lösningen och skadliga bekämpningsmedel behöver fasas ut, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Skadliga bekämpningsmedel, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar är några av de största hoten mot bina. Genom att bygga vildbihotell, göra om delar av gräsmattan till en blommande äng, handla eko i affären och plantera bivänliga blommor har kampanjen under de två första åren lett till 21 896 räddningsinsatser. I den årliga kommunrankningen utsågs Helsingborg förra året till Sveriges bivänligaste kommun, tätt följd av Göteborg, Motala och Lomma (se hela listan nedan). Vem vinner i år?

Genom att rapportera in räddningsinsatser på www.räddabina.nukan alla bidra med kunskap till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Alla som rapporterar in räddningsinsatser får en påse med ängsfröer skickad med posten.

Följande räddningsinsatser kan rapporteras in:

  • Bygga bihotell
  • Göra om delar av din gräsmatta till en blommande äng
  • Plantera bivänliga blommor
  • Byta till eko

Runt en ekologisk gård finns i genomsnitt 30 procent fler arter av växter och djur. Här trivs bin, humlor, fjärilar och andra pollinatörer. Inom det ekologiska jordbruket är naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel förbjudna. Det leder till större artrikedom och blommande landskap, vilket innebär mer föda till bina eftersom det finns fler blommor att pollinera. Årets kampanj fokuserar på minskat användande av farliga bekämpningsmedel och för att öka trycket på politikerna genomförs en nationell namninsamling mot den nuvarande bekämpningsmedelsskatten som gynnar användning av farliga bekämpningsmedel.

– Vi vet ännu inte omfattningen av den skada som bekämpningsmedel orsakar bin och andra pollinatörer. Framför allt har vi inte tillräcklig kunskap om hur förekomsten av olika bekämpningsmedel tillsammans påverkar dem. Därför är en av de viktigaste sakerna vi kan göra, för att rädda bina, att sluta använda miljöfarliga bekämpningsmedel i jordbruket och ställa om till ekologiskt, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningens fyra krav till politikerna:

  • Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete. Det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska.
  • Stoppa användningen av miljöfarliga bekämpningsmedel. Medlen är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen.
  • Gör bortglömda gräsytor till blommande marker. Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar.
  • Anta en aktionsplan för bina i varje kommun. Kommuner bör anta aktionsplaner för att gynna bin och andra pollinatörer.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Naturskyddsföreningen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in