Tvärnit för handelns husbyggnadsinvesteringar

Av på 7 december, 2020

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska byggmarknaden presenteras en dramatisk inbromsning när det gäller husbyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler. Som helhet minskade den påbörjade byggvolymen inom denna sektor med över 25 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period 2019.

Den kraftigaste nedgången svarar handeln för, vars byggvolym föll med 35 procent under kvartal 1-3 i år jämfört med samma period 2019. Troligen har många planerade detaljhandelsinvesteringar lagts på is mot bakgrund av att e-handeln tar allt mer andelar av den totala försäljningen, menar NAVET Analytics analysansvarig Jens Linderoth. Men allt är inte nattsvart för de entreprenörer som arbetar med byggande och projektutveckling med fokus på handelslokaler.

I våra undersökningar med större fastighetsägare kommer många signaler som tyder på att vi kommer att få se en växande marknad av ombyggnad och lokalanpassning, när traditionella handelslokaler anpassas till nya detaljhandelskoncept eller andra typer av verksamheter.

Ekonom | Regionalt
Örebronyheter

Källa: NAVET Analytics

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in