Tydlig trend: fler klarar gymnasieexamen

By on 25 december, 2017
Arkivbild

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017, förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan som även finns på läns-, kommun- och skolnivå.

– Vi ser en tydlig trend. Det är nu fjärde elevkullen i rad där andelen elever som har fått gymnasieexamen inom tre år ökar, säger Torun Rudin enhetschef på Skolverket.

Ökningen motsvarar 3000 elever
Andelen elever som tagit examen från något av de nationella programmen har ökat med 3,8 procentenheter på fyra läsår. Våren 2014 tog 71,4 procent examen jämfört med 75,2 procent 2017. Omräknat i antalet elever innebär det att omkring 3 000 fler elever tog examen 2017 jämfört med 2014. Den största ökningen skedde mellan 2014 och 2015 då andelen elever med examen ökade med 2,3 procentenheter.

Tydlig trend
Trenden är tydlig inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Den största ökningen finns på yrkesprogrammen där 71,8 procent av eleverna tog examen år 2017 jämfört med 66,6 procent 2014. På samtliga yrkesprogram är det en större andel elever som tog examen inom tre år 2017 jämfört med 2014. På de högskoleförberedande programmen tog 76,8 procent examen år 2017 jämfört med 73,8 procent 2014. Det gymnasieprogram där störst andel elever tog en examen 2017 var naturvetenskapsprogrammet där 80,2 procent fick en examen.

Fler kvinnor tar examen
Fler kvinnor än män tar examen. Skillnaderna är störst på de högskoleförberedande programmen där 79,5 procent av kvinnorna och 73,8 procent av männen tog examen år 2017. Inom samtliga högskoleförberedande program har kvinnor i högre utsträckning än män klarat examen inom tre år. På yrkesprogrammen är skillnaderna i statistiken små mellan kvinnor och män.

– Det är svårt att ge exakta förklaringar till att andelen gymnasieelever med examen ökar men vi ser några områden där eleverna har förbättrat sina resultat. Till exempel är det allt fler som klarar de kurser i svenska och matematik som krävs för en examen, säger Torun Rudin.

Tre förbättrade områden

  • Det genomsnittliga meritvärdet från grundskolan har ökat något för varje elevkull som har börjat ett nationellt program på gymnasieskolan sedan 2011. Det indikerar att eleverna är något bättre förberedda för sina gymnasiestudier.
  • Andelen elever som har klarat samtliga kurser med krav på godkänt betyg för att nå en gymnasieexamen, har ökat. På de högskoleförberedande programmen är det främst kursen svenska 3 som en större andel elever har fått godkänt betyg i. På yrkesprogrammen är det främst matematik 1.
  • Färre elever byter program inom gymnasieskolan. Elever som byter program behöver ofta längre tid på sig än tre år för att nå en examen.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login