Unga leder den ökande frilanstrenden under pandemin

By on 28 december, 2021

Arbetsmarknaden återhämtar sig på många sätt under 2021, trots fortsatt påverkan av pandemin. En majoritet av svenskar vill arbeta på distans, fler börjar frilansa runt om i landet och de flesta nya frilansarna är unga. I åldrarna 18-25 ökar frilansandet mest, med hela 37 procent, samtidigt som frilansare generellt fakturerar högre summor nu än tidigare år.

Under året som passerat har frilans som arbetsform gjort en återhämtning och frilansarna fakturerar i snitt ett högre värde än tidigare år. Störst ökning syns inom hälsa-, mode- och skönhetsbranschen, där snittfakturan ökat med hela 18 procent. Näst störst ökning är inom kreativa yrken och IT-branschen, där värdet på fakturor ökar i snitt med 14 procent. De kvinnor som frilansar som IT-arkitekter har ökat sin snittlön mest under året, medan männens snittfakturor vuxit mest inom PR.

IT och kreativa yrken fortsatt på uppgång

Den hetaste frilansbranschen 2021 bland kvinnor är IT-branschen, där ökningen av antalet frilansare varit som störst, hela 32 procent. Bland män är det istället den kreativa branschen tillsammans med restaurang- och eventbranschen som lockat flest nya frilansare, och som ökat mest (9%). När det kommer till specifika yrken syns störst procentuell ökning bland kvinnorna som rekryteringskonsult (150%) och bland män står skådespelare för den största ökningen (59%).

– Att en så stor ökning syns bland skådespelare och rekryteringskonsulter tyder på att arbetsmarknaden återhämtar sig på flera plan. Pandemiåret 2020 var ett tufft år för de som arbetade som skådespelare, och färre behövde anlita rekryteringskonsulter när arbetsmarknaden i stort sett stod stilla, säger Matilda Konkell, kommunikationschef på Cool Company.

Frilans sprider sig både över landet och ner i åldrarna

Historiskt har frilansande associerats med en mindre del av befolkningen och vissa specifika branscher, men nu breder sig frilansandet ut sig över hela landet, olika branscher och åldrar. Det är i åldersgruppen 26-40 som flest frilansare hittas, men det är de unga i åldrarna 18-25 som har anslutit till frilansandet i störst utsträckning i år. Åldersgruppen har vuxit med hela 37 procent sedan 2020.

Flest frilansare finns i de län med de största städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö, men det är Jönköpings län som kniper förstaplatsen i att skicka flest fakturor, under året syns en ökning om hela 154 procent.

– Skärmfrihet, att vara fri att ta med sig jobbet dit man befinner sig snarare än att vara bunden till en arbetsplats, har blivit stort i år. Vi ser att det bidrar till att frilansande blir ännu mer attraktivt. Tidigare fanns störst arbetsmöjligheter i storstäderna, men nu kan vem som helst frilansa varifrån man vill i Sverige, eller världen för den delen, säger Matilda Konkell

Svenskarna efterfrågar skärmfrihet

Nästan sju av tio (68%) uppger att de känner sig mer fria att arbeta varifrån de vill nu jämfört med innan pandemin, det visar resultat från en Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Cool Company och som redovisas i Frilansrapporten 2021. Att kunna varva hemarbete med jobb på kontoret är också det som står högst på önskelistan för över hälften (55%) av svenskarna. Det som flest uppger lockar med frilanslivet är flexibilitet och frihet. Dessutom är det fler som upplever skärmfrihet idag. Hela 64 procent av svenskarna upplever idag en större frihet att arbeta eller studera varifrån de vill jämfört med innan pandemin. 

Topplista – frilansbranscher som vuxit mest med antal frilansare bland kvinnor under 2021

1. IT
2. Lokalvård/RUT
3. Kreatörer*

*Social media manager, grafisk formgivare, copywriter

Topplista – frilansbranscher som vuxit mest med antal frilansare bland män under 202

1. Kreatörer*
1. Restaurang och event
2. Kultur
3. Bygg/ROT

*Social media manager, grafisk formgivare, copywriter

Topplista – län som haft en ökning av antalet nya frilansare 2021

1. Värmlands län
2. Västmanlands län
3. Jämtlands län
4. Kronobergs län
5. Kalmar län
6. Västernorrlands län
7. Stockholms län
8. Östergötlands län
9. Skåne län
10. Västra Götaland

Topplista – län som haft en ökning av antalet skickade fakturor 2021

1. Jönköpings län
2. Västmanlands län
3. Gotland
4. Blekinge län
5. Södermanlands län
6. Värmlands län
7. Västra Götalands län
8. Skåne län
8. Stockholms län
9. Östergötlands län

Data hämtad från Cool Companys användardata och faktureringsstatistik.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Cool Company Skandinavien

You must be logged in to post a comment Login