Universitetet | Effektivt med polisvolontärer för att skapa trygghet

Av på 24 april, 2015

Polisvolontärer skapar trygghet och är ett bra och kostnadseffektivt alternativ i miljöer som upplevs som hotfulla. Det skriver Örebroforskare i en rapport till Polismyndigheten.

– Vi har tittat på hur olika uniformer påverkar människors trygghet för att ge polisen ett underlag för hur de kan planera sin tid, säger Maria Doyle, som skrivit rapporten tillsammans med kriminologiforskarna Henrik Andershed och Louise Frogner.

Drygt 350 personer mellan 18 och 86 år deltog i studien och rapporten visar var, när och hur, polisen ska patrullera för att få bäst effekt. Människor känner sig framför allt otrygga i parker och tunnlar eller när de passerar ungdomsgäng på kvällstid och undersökningen visar att trots att poliser inger mest trygghet kan både ordningsvakter och polisvolontärer användas med gott resultat.

– Polisvolontärer kan göra stor skillnad i områden där människor inte känner sig trygga men där det inte begås så många brott, säger Maria Doyle.

Polisvolontärerna har inga extra befogenheter men de har gått igenom en lämplighetsbedömning och får en kort utbildning och handledning av polisen. De ska fungera som extra ögon och öron åt polisen och kontakta dem om något händer.

– Polisvolontärerna inger lika mycket trygghet som ordningsvakterna, som har lite mer befogenheter. Men oberoende av om det är polis, ordningsvakt eller polisvolontär så är det viktiga att det är en fotpatrull. Poliser, som åker runt i polisbil, ger inte alls samma effekt, säger Maria Doyle.

– Om polisvolontärer patrullerar i områden där brottsstatistiken visar att risken för brott är låg så kan polisen använda sina resurser i områden där brottsligheten är högre och de verkligen behövs, säger Maria Doyle.

– Polisbilen ska däremot ses som ett transportmedel och inte som en trygghetsskapande insats.

Rapporten har presenterats för Polismyndigheten i dag. Studien finansierades av Örebro kommun och utfördes inom ramen för Polisiära metoder i dag och i framtiden – ett samarbete mellan Örebro universitet och Polismyndigheten i Örebro län.

Universitetet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in