Uppdatering av registret till generalmönsterrullorna

By on 30 september, 2023
Bild: Arkiv Digital

Uppdatering av registret till generalmönsterrullorna, nya sökbara uppgifter från 37 regementen.

Har du upptäckt att en eller flera av dina förfäder varit militärer? Om du vill hitta mer information om de här personerna så är generalmönsterrullorna en bra källa.

ArkivDigital har skapat ett register till generalmönsterrullorna för att göra det enklare att snabbt hitta rätt person. Den här veckans uppdatering av registret innehåller 120 153 sökbara poster från 37 olika regementen!

De nya posterna kommer från följande regementen (årtal inom parentes):

 • Kapten von Schwartzers jägarkompani (1761)
 • Major Bengt Joel Gyllenströms Finska infanteribataljon (1712)
 • Major C H von Hüenes värvade infanteribataljon (1708)
 • Meyerfeldtske friskyttekåren (1789 och 1791)
 • Pommerska invalidkåren (1792, 1797, 1801, 1802, 1803 och 1806)
 • Pommerska legionens infanterikår (1813)
 • Rigiska garnisonsregementet (1696, 1698 och 1701)
 • Rigiska guvernementsinfanteriet (1696, 1698 och 1701)
 • Tyska grenadjärbataljonen (1806)
 • Överste Axel De la Gardies Livländska regemente (1700, 1703, 1704 och 1706)
 • Överste Bernt Mellins Estniska regemente (1706, 1707, 1708 och 1709)
 • Överste C A Stackelbergs Livländska regemente (1704)
 • Överste H H von Liewens Livländska regemente (1709)
 • Överste Henrik Klingstedts sammansatta regemente i Wismar (1713)
 • Överste J H von Schwengelns Livländska regemente (1704)
 • Överste Karl Ludvig von Hintzensterns bataljon (1790 och 1791)
 • Blå regementet (1696 och 1698)
 • Bremiska infanteriregementet (1709)
 • Finska lantdragonerna (1712, 1716 och 1721)
 • Garnisonsregementet i Stade (1695)
 • Garnisonsregementet i Wismar (1703 och 1710)
 • Infanteribataljonen i Stade (1695)
 • Kajana jägarebataljon (1740, 1774, 1796 och 1800)
 • Karelska jägarekåren (1789, 1790, 1794, 1797, 1799, 18011, 1804 och 1806)
 • Livdragonregementet (äldre) (1700, 1716, 1719, 1720 och 1721)
 • Nylands jägarbataljon (1800 och 1806)
 • Nylands lätta dragonkår (1800, 1803 och 1806)
 • Pommerska infanteriregementet (1710)
 • Savolax fribataljon (1789 och 1790)
 • Savolax infanteriregemente (1767)
 • Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente (1712, 1716, 1719, 1720 och 1721)
 • Viborgs läns infanteriregemente (1716, 1719, 1720, 1721, 1735, 1778, 1782, 1785 och 1789)
 • Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente (1712, 1719, 1720 och 1721)
 • Änkedrottningens livregemente i Pommern (1702 och 1710)
 • Elbingska infanteriregementet (1704 och 1711)
 • Livdragonregementet (yngre) (1725, 1733, 1739, 1753, 1773, 1775, 1779 och 1785)
 • Sachsiska infanteriregementet (1707, 1709, 1710 och 1712)

Tack vare registret till generalmönsterrullorna behöver du inte längre bläddra sida efter sida i rullorna i jakten på rätt person utan det räcker att du gör en sökning på din förfaders namn. När du hittar rätt person klickar du på länken i registerposten så öppnas originalkällan där det ofta finns ytterligare information om personen.

Följande uppgifter är sökbara i registret för generalmönsterrullorna:

 • Förnamn och efternamn
 • Födelsedatum, födelseår och ålder (i de fall de är nämnda)
 • Födelseplats (om det finns antecknat)
 • Mönstringsår
 • Regemente
 • Kompani
 • Nummer och indelningsplats
 • Rang
 • Tjänsteår

Totalt innehåller registret över generalmönsterrullor nu drygt 4,1 miljoner sökbara poster.

Kultur
Örebronyheter

Källa: Arkiv Digital

You must be logged in to post a comment Login