Så föll förändrad jour i Lindesberg ut

Av på 17 mars, 2021

Vad har följden blivit av att den nattliga jouren för ortopedi och kirurgi stängdes till förmån för en utökad daglig verksamhet vid Lindesbergs lasarett? Det är något som hälso- och sjukvårdsnämnden nu beslutat sig för att följa upp.

– När vi fattade beslut om att förändra jourlinjerna i Lindesberg lutade vi oss mot ett gediget fakta- och statistikunderlag. Samtidigt har förändringen skapat oro både inom och utanför organisationen. Därför har vi sagt att det är viktigt att förändringen följs upp ordentligt, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det var den 28 september år 2020 som jourlinjerna vid Lindesbergs lasarett delvis förändrades. Förändringen innebar att jouren för ortopedi och kirurgi, som hade få patienter nattetid, stängdes mellan klockan 21 och 07, medan jouren för medicin fortsatt är öppen dygnet runt. Syftet med förändringen var att använda befintliga resurser på bästa sätt genom att koncentrera ortoped- och kirurgarbetet till dag- och kvällstid, då behovet är större.

– Vi ska få så mycket vård som möjligt för våra skattepengar och den tid vår personal lägger ner på lasarettet ska vara till nytta för så många patienter som möjligt. Det har vi uppnått genom att förvandla relativt outnyttjad jourtid på natten till väl använd arbetstid på dagen, säger Karin Sundin.

Nämnden har kontinuerligt fått rapporter efter förändringen genomförts. Men hälso- och sjukvårdsnämnden vill se en fördjupad analys och se om det finns något i arbetet som går att förbättra. Nämnden ger därför hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en sådan uppföljning.

Centrala frågeställningar
I uppföljningen önskar nämnden svar på om mål och syften med förändringen har uppnåtts avseende bland annat verksamhet och ekonomi och om det uppstått några oförutsedda negativa konsekvenser. Bland annat vill nämnden följa upp hur verksamheten och ekonomin vid akutmottagningen i Lindesberg och ambulansen i länet har påverkats liksom hur de tre sjukhusen samspelar kring detta. Vidare vill nämnden se hur invånarna i norra länsdelen påverkas av att det saknas nattlig primärjour för ortoped- och kirurgpatienter och vilka alternativa lösningar som finns för att minska resandet för patienter som söker kirurgisk vård nattetid.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in