Uppkopplade prylar ger hopp om bättre lägesbild

By on 10 maj, 2021
Arkivbild

Internetanslutna övervakningskameror och vägsensorer som informerar om trafikköer. Det är ett par exempel på det som kallas Internet of things. I en rapport undersöker FOI hur Försvarsmakten tillsammans med civila myndigheter kan bygga en lägesbild utifrån tekniken.

Internet of things, IoT, är ett samlingsnamn för saker som kopplas upp mot internet eller andra lokala nätverk. Det kan vara vardagsföremål som hushållsapparater och kläder med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, men även maskiner, fordon och byggnader som styrs och utbyter data via nätverk.

IoT har också börjat slå igenom i offentliga verksamheter. I Lund tillämpas tekniken bland annat för att övervaka och effektivisera avfallshantering och lokalisera lediga parkeringsplatser. I takt med den allt snabbare teknikutvecklingen och lanseringen av 5G-nätet förväntas IoT-system bli allt vanligare.

– Frågan är hur Försvarsmakten kan dra nytta av den IoT-teknologi vi tror kommer finnas runtom i samhället i en nära framtid, säger Ronnie Johansson, försteforskare på FOI:s avdelning för försvarsteknik och redaktör för rapporten Samverkande IoT-system och lägesbild.

Vill dra nytta av offentlig IoT

Det finns flera aspekter som gör det viktigt för Försvarsmakten att lära sig mer om IoT, enligt Ronnie Johansson. Försvarsmakten kanske själva vill använda IoT-system framöver, och det är fullt tänkbart att även fientliga aktörer skaffar sådana system.

– Men det vi för närvarande fokuserar på är hur Försvarsmakten kan dra nytta av den offentliga IoT-miljön i det omgivande samhället för att förstärka den militära lägesbilden. Förhoppningen är att vi i framtiden kommer ha tillgång till mer information om läget genom att olika aktörer köper prylar och kopplar upp dem mot varandra.

Nato är en stor inspirationskälla för forskargruppen bakom rapporten. Nyligen samverkade en arbetsgrupp därifrån med Helsingfors om att använda stadens IoT-system.

– De fick bland annat tillgång till trafikinformation från sensorer runtom i staden. Det är ett tänkbart användningsområde för Försvarsmakten i framtiden, när en militär grupp kommer till en ny stad och behöver få snabb information om hur man lättast navigerar genom den, säger Ronnie Johansson.

Risker och utmaningar

Rapportens slutsats är att det redan idag är organisatoriskt och i viss mån även tekniskt möjligt för Försvarsmakten att samverka med civila myndigheter om militär lägesbild utifrån IoT-data. Rapporten utgår från en totalförsvarskontext, där det finns en färdig struktur för att samarbeta och utbyta lägesbildsinformation mellan Försvarsmakten och andra myndigheter.

Den första stora utmaningen handlar enligt Ronnie Johansson om att alla aktörer som skaffar IoT-teknologi kommer anpassa den till sin egen verksamhet. Därför gäller det att hitta ett sätt att sovra ut vilken information som är relevant för Försvarsmakten att använda.

Det finns också risker om Försvarsmakten skulle börja förlita sig alltför mycket på IoT-system för att bygga en lägesbild. Det skapar sårbarhet om någon blockerar systemen eller manipulerar informationen i dem.

– En annan aspekt är det rent fysiska, att de saker som är uppkopplade faktiskt kan göra saker. Med hjälp av IoT kan en fiende exempelvis manipulera trafikljus för att få motståndaren att hamna i trafikkaos, säger Ronnie Johansson.

FOI-rapporter om IoT-systemRapporten Samverkande IoT-system och lägesbild är producerad på uppdrag av FMV och bygger vidare på rapporten Samverkande IoT-system och databearbetning från 2019. Den undersökte beredskapen för IoT-samverkan hos svenska offentliga organisationer och hantering av strömmande data och informationsbearbetningsmetoder.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: FOI

You must be logged in to post a comment Login