Utökad svensk akuthjälp till drabbade av torkan i Somalia

By on 24 december, 2021
Foto: Giles Clarke/OCHA

Sverige skjuter nu till akuthjälp för den humanitära situationen i Somalia som förvärrats på grund av den rådande torkan. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ytterligare 20 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond samt 10 miljoner till tre partnerorganisationer för att bistå de mest drabbade människorna med mat, rent vatten, kontantstöd och skydd mot könsrelaterat våld.

– Somalia har drabbats av torka och situationen riskerar att avsevärt förvärras under 2022. Landet befinner sig just nu i den tredje regnsäsongen på raken med mindre nederbörd än vanligt. Torkan har drabbat 80 procent av landet och lämnar mer än två miljoner människor med brist på mat och vatten, säger Jakob Wernerman, chef för den humanitära enheten på Sida.

Nu har biståndsmyndigheten beslutat om ytterligare 20 miljoner kronor till FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) och dess humanitära landfond. Islamic Relief Sweden får 5 miljoner kronor, International Rescue Committee (IRC) 2,5 miljoner och Rädda Barnen Sverige 2,8 miljoner.

Dessa totalt 30 miljoner kronor kommer att hjälpa tiotusentals somalier som har drabbats av den extrema torkan. Sidas årliga humanitära stöd i Somalia, som ska rädda liv och lindra nöd i akuta situationer, uppgår nu till totalt 185 miljoner kronor. I Somalia bedriver Sida också utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling.

Snabb respons kan förhindra en svältkatastrof

– Lärdomar från torkan 2016–2017 i Somalia visade på vikten av snabb mobilisering och respons bland humanitära aktörer och detta blev centralt för att förhindra en svältkatastrof. Nu har Somalias regering utropat nödläge och då svarar Sida upp mot de humanitära behoven, säger Jakob Wernerman.

Tillgång till vatten och betesmark har avsevärt försämrats, särskilt i centrala, södra och nordöstra Somalia. Detta har resulterat i förflyttning av boskap och snabbt stigande vattenpriser. Situationen förvärras ytterligare av pågående konflikter, covid-19 samt ökengräshoppor som återigen riskerar att få spridning i landet. I slutet av november 2021 hade nästan 100 000 människor, framför allt i landets centrala och södra områden, övergett sina hem på jakt efter mat, vatten och betesmark för boskap.

– Hur Somalias regering, den privata sektorn samt det internationella samfundet svarar på krisen under de kommande tre månaderna blir avgörande för att undvika en svältkatastrof liknande 2011. De mest utsatta är kvinnor, barn, personer med funktionsvariation och andra marginaliserade grupper, säger Jakob Wernerman.

Basala förnödenheter räddar livet på de mest utsatta människorna

Sidas bedömer att FN:s landfond i Somalia har god kapacitet att bistå med livräddande humanitära insatser, särskilt i försummade och svåråtkomliga områden. Genom Sidas extrastöd på 20 miljoner kronor under 2021 kommer fonden kunna öka och förbättra den humanitära responsen till de mest torkdrabbade områdena i centrala och södra i Somalia.

International Rescue Committee får 2,5 miljoner för att hjälpa cirka 16 000 människor som drabbats av torkan. Det handlar både om rent vatten, sanitet och hälsa, kontantstöd och skydd av kvinnor och flickor mot könsrelaterat våld.

Islamic Relief i Somalia får 5 miljoner för att reparera borrhål och brunnar, erbjuda utbildning i vattenhantering och dela ut vattenreningstabletter till totalt 24 000 människor som drabbats av vattenbrist. Av de drabbade får drygt 6 000 också kontantstöd under tre månader. Pengarna ger hushållen möjlighet att köpa livsnödvändig mat under den extrema torrperioden.

Rädda Barnen får 2,8 miljoner för kontantstöd till de mest utsatta familjerna i södra delarna av landet. Ungefär 6 000 människor kommer att hjälpas med prioritet av bland annat hushåll med undernärda barn, gravida och ammande mödrar, samt hushåll ledda av antingen kvinnor, äldre eller barn. Syftet är att rädda liv genom att de mest utsatta familjer får tillgång till basala förnödenheter och mat för att klara sig under torkan.

Sidas arbete i Somalia

  • Sverige är en av de största givarna i landet och ger stöd till bland annat fredsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlik hälsa
  • Totalt bistånd 835 miljoner, varav långsiktigt utvecklingssamarbete 650 miljoner och humanitärt stöd 185 miljoner
  • Sidas humanitära stöd fokuserar på att minska matbrist och undernäring och att öka tillgången till rent vatten och sjukvård. Stödet ger också skydd åt de mest sårbara och utsatta grupperna, som kvinnor, barn och personer med funktionshinder. Vi prioriterar människor i områden som har drabbats hårt av torka, översvämningar och konflikt

Världen | Somalia
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login