Utredningen om elväg klar

Av på 3 september, 2021

I veckan mottog infrastrukturminister Tomas Eneroth en utredning som tittat på hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av dem kan finansieras.

– Elvägar kan vara en viktig del i att minska utsläppen inom transportsektorn och Sverige ligger i täten i EU för utbyggnaden av elvägar. De förslag som i dag har lämnats blir en viktig del i det fortsatta arbetet med elektrifieringen av transportsystemet, säger infrastrukturminister Eneroth.

Sveriges första permanenta elväg kommer byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Projekteringen och byggande är sedan tänkt bli färdigt redan 2025 för att trafiken ska kunna börja rulla på Sveriges första elväg.

– Vi tycker att detta är en mycket bra satsning, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Satsningen är en nödvändighet för att hålla Sverige rullande när regeringen samtidigt gör det dyrare att köra på fossila bränslen. Det är positivt att satsningar på en hållbar infrastruktur inte bara fokuseras på järnväg och höghastighetståg utan även på bilismen.

En annan viktig uppgift för utredningen har varit att titta på finansieringen av utbyggnaden. Där föreslår man bland annat en brukaravgift som kommer tas ut av alla som använder elvägarna. De ska motsvara de ökade kostnaderna för drift och underhåll där avgiften även kommer att omfatta elförbrukningen per kw/h.

–  Bilbranschen satsar på ett modellutbud som möjliggör en fossilfri och elektrifierad framtid, avslutar Anders Östberg. Vad vi nu behöver är att staten säkerställer att det finns möjligheter att ladda bilarna även utanför storstäderna, där är elvägarna en pusselbit av flera.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: MRF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in