Utsläppen från flyget fortsätter att öka

By on 30 oktober, 2022
Arkivbild

Utsläppen från den svenska flygbranschen ökade med 140 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period förra året, visar ny statistik från SCB.

Den stora ökningen bör ses i ljuset av minskat flygande under covid-19-pandemin. Utsläppen från flygbranschen är fortfarande lägre än före pandemin.

– Coronapandemins minskande effekt på utsläppen från flygbranschen som vi sett mellan åren 2020 och 2021 klingade av under andra kvartalet 2022. Men flygbranschen ligger fortfarande 14 procent under utsläppstalen för motsvarande kvartal 2019, säger Axel Ehrling, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper.

Totalt uppgick utsläppen från den svenska ekonomin till 11,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter under andra kvartalet i år. Det är en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Utsläpp av växthusgaser i tusen ton koldioxidekvivalenter

Branscher Kvartal 2, 2022 Förändring jämfört med kvartal 2, 2021
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 113 -70 -3,20%
Utvinning av mineral 201 -4 -2,20%
Tillverkningsindustri 3 475 -65 -1,90%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 508 -14 -0,90%
Byggverksamhet 374 -76 -16,90%
Transportbranschen 1 498 267 21,60%
Övriga tjänster 715 -94 -11,60%
Offentlig sektor 88 -9 -9,00%
Hushåll och ideella organisationer 1 976 -204 -9,40%
Totala ekonomin* 11 948 -270 -2,20%

*BNP från produktionssidan, faktiska värden (ej kalenderkorrigerat).OK

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Sverige
Örebronyheter

Källa: SCB

You must be logged in to post a comment Login