Utvärderingen av universitetets forskning klar – nu startar det riktiga arbetet

Av på 30 september, 2021
Arkivbild

Örebro universitet har utvärderat all forskning – för tredje gången, ett stort jobb som genomfördes digitalt med externa granskare från elva länder, målet är att höja kvaliteten.

– Det kommer ta tid innan vi ser resultatet. Nu ska vi arbeta vidare – på alla nivåer, säger rektor Johan Schnürer.

– Mycket har hänt sedan den första utvärderingen 2010. Inte minst har universitetet fler forskare som publicerar fler artiklar nu än tidigare, säger Lavinia Gunnarsson, forskningskoordinator vid Örebro universitet, som har lett arbetet med utvärderingen tillsammans med professor Steven J. Linton.

Det är en utveckling som syns i internationella rankningar. Örebro universitet tog sig för första gången in på rankningen från Times Higher Education 2015 och år 2020 på den rent bibliometriska CWTS Leidenrankningen.

År efter år har universitetet fått bekräftat att Örebroforskare citeras flitigt av andra forskare. Det betyder att forskningen sprids, används och kommer till nytta i hela världen. 

Precis som i tidigare utvärderingar, 2010 och 2015, har universitetet först samlat in data om den vetenskapliga publiceringen, forskningsfinansieringen och personalstyrkan. Forskare inom olika ämnen har sedan fått svara på frågor i en självvärdering och lämna in en utvecklingsplan med fokus på styrkor, svagheter och möjligheter.

Ett verktyg för utveckling

Det tredje och sista steget innebar att ta hjälp av externa bedömare – 31 forskare från 11 länder, de fick granska kvaliteten i forskningen och ge sin syn på utvecklingsplanerna.

– Det är alltid en förmån att få fokusera på den formativa feedbacken; styrkor, utvecklingsområden och förslag till utvecklingen istället för Pass/Fail, sa Anders Kottorp, professor vid Malmö universitet och en av bedömarna, efter att han deltagit i arbetet.

– Forskningsutvärderingen är ett verktyg för att utveckla universitetets forskning och en viktig del i vårt kvalitetssystem. Allt fokus är på utveckling, inte på att gradera eller jämföra. Bedömarna har gjort ett gediget arbete för att hjälpa oss och nu måste alla ta vara på synpunkterna och fortsätta arbetet med att höja kvaliteten i forskningen, säger rektor Johan Schnürer.

Örebro | Örebro Universitet
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in