Vaccin skydd mot svåra problem även långt senare i livet

By on 3 januari, 2021
Arkivbild

Vaccination mot pneumokocker och haemophilus ger barn ett bra skydd mot hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas även att barn som drabbats av dessa infektioner löper ökad risk att långt senare i livet drabbas av bland annat psykiska problem.

– Resultaten understryker vilken betydelsefull åtgärd för folkhälsan som barnvaccination faktiskt utgör. Det är ett viktigt besked både till föräldrar och till samhället, säger Urban Johansson Kostenniemi, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet har Urban Johansson Kostenniemi studerat hur hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner minskade i Västerbottens län efter att vaccination mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker infördes. Tidigare drabbades ett tiotal barn varje år i Västerbotten av hjärnhinneinflammation. Efter att vaccination mot haemophilus infördes minskade förekomsten av denna allvarliga sjukdom bland barn under fem års ålder med 82 procent. När senare även vaccination mot pneumokocker infördes, minskade förekomsten av hjärnhinneinflammation med ytterligare 48 procent.

Hjärnhinneinflammation är en mycket allvarlig infektion som angriper hjärnan, med hög dödlighet och stor risk för bestående handikapp. Utöver minskningen av insjuknande i hjärnhinneinflammation, sågs efter införande av vaccination en tydlig minskning även av sepsis, det vill säga svår blodförgiftning, samt lunginflammation och andra luftvägsinfektioner.

Genom att studera patientjournaler längre fram i livet för personer som drabbades av hjärnhinneinflammation som barn, visade det sig att så många som varannan hade drabbats av någon form av bestående skada eller handikapp. Vanligast var olika former av psykisk sjukdom, något som drabbade var tredje person som i barndomen haft hjärnhinneinflammation. Problemen började många år senare, ofta i de tidiga tonåren, och innebar ofta stort lidande för de drabbade.

– Det är kanske inte givet att koppla ihop psykiska problem i vuxenlivet med att inte ha fått vaccin i barndomen. Men hjärnan är vårt mest komplicerade organ, och infektioner tidigt i livet kan leda till att hjärnan skadas. Därför är det viktigt att göra vad vi kan för att skydda barnen och deras hjärnor, säger Urban Johansson Kostenniemi.

Idag erbjuds alla barn vaccination mot elva olika sjukdomar, vaccination mot haemophilus infördes 1992 och pneumokocker 2009.

I studierna undersöktes förändringar i förekomst av bakteriell hjärnhinneinflammation och sepsis under perioden 1986 – till 2015 samt luftvägsinfektioner under perioden 2005 – 2014. För barn som drabbats av hjärnhinneinflammation studerades patientjournaler från att barnet skrevs ut fram till nutid.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Umeå Universitet

You must be logged in to post a comment Login