Vaccinationsläget i Örebro län: Nu har 23 procent fått sin första dos

Av på 17 april, 2021

Totalt har 54 956 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 14, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 23 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel.

Jämn vaccinationstakt i Örebro län

Förra veckan delades totalt 10 067 vaccindoser ut i Örebro län. Det är ungefär lika många som veckan innan. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Åtta av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Örebro län har nu 76 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

I hela landet syns en positiv effekt av vaccineringen: sedan sista veckan i januari faller antalet nya fall på äldreboenden snabbare än i hela befolkningen. Dessa siffror finns inte nedbrutna per region.

Vaccinationstakten behöver öka något

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha fått minst en dos den 15 augusti. Det ursprungliga målet att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram.

Vaccinationstakten kommer att öka rejält under kommande månader, men med den nuvarande takten kommer vi inte att nå det målet.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer 81 procent av alla vuxna i Örebro län att ha fått minst en vaccindos vid mitten på augusti. Det skulle dröja fem månader innan målet nås.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget i sommar, eftersom takten väntas öka med fler godkända vaccin och större vaccinleveranser under resten av våren och sommaren.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 1 603 903 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 20 procent av landets befolkning, fram tills 15 april. 8 procent har fått bägge doser.

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Torsby kommun (36 procent). Samtidigt har Sundbybergs kommun endast vaccinerat 11 procent.

Det finns ett tydligt mönster: Vaccineringen går snabbast i kommuner som SKR kategoriserar som ”landsbygdskommun”. Dessa kommuner har vaccinerat över två gånger så hög andel av sin befolkning som storstäder.

VACCINERADE PER KOMMUN I ÖREBRO LÄN

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Nora 2 358 28
Degerfors 2 095 27
Karlskoga 6 442 26
Lindesberg 4 922 26
Laxå 1 161 25
Askersund 2 315 25
Hällefors 1 350 24
Ljusnarsberg 934 24
Lekeberg 1 471 23
Hallsberg 2 797 22
Kumla 3 542 21
Örebro 25 569 21

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

I en tidigare version av denna rapport visade Folkhälsomyndighetens siffror för vissa regioner att över 100 procent av invånare över 90 år vaccinerats. Detta var enligt myndigheten en effekt av att en del personer som var 89 år i befolkningsstatistiken hunnit fylla 90 innan de fått vaccinet. Detta har nu korrigerats med uppdaterad befolkningsstatisik.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in