Vaccinations­takten ökar i Örebro län

By on 6 november, 2021
Arkivbild

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 217 397 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 43, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 86 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel. Västerbottens län har vaccinerat flest i hela landet (91 procent).

210 498 personer eller 84 procent av alla i befolkningen 16 år och äldre i Örebro län har tagit en andra dos.

Fler vaccindoser än förra veckan i Örebro län

Förra veckan delades totalt 1 511 vaccindoser ut i Örebro län. Det är fler än veckan innan (+416 doser). Åtta av tio vaccineringar förra veckan gällde dos två. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Nästan alla 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för fler åldersgrupper.

I Örebro län har 95 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Sedan i september rekommenderas personer som är 80 år och äldre en tredje påfyllnadsdos med vaccin, om det har gått minst sex månader sedan dos två. Hittills har 6 948 personer, eller 36 procent av 80-plussarna, fått en tredje spruta i Örebro län. I hela riket har 213 195 personer – 35 procent av målgruppen – fått tredje dosen. Under hösten kommer fler att erbjudas en påfyllnadsdos, till att börja med personer mellan 65 och 79 år och personal inom särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst.

Flest vaccinationer i juni i Örebro län

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni, delades som mest mer än 23 000 vaccindoser i veckan ut i Örebro län. I takt med att de flesta fått sin första dos har tempot minskat och just nu pågår ett arbete för att höja vaccinationstäckningen bland dem som ännu inte tagit någon dos.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja 25 månader (över två år) innan alla över 16 år fått ett stick.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 7 261 439 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 85 procent av landets befolkning, till och med den 4 november. 81 procent har fått bägge doserna.

Skillnaden mellan olika kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (94 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 68 procent.

Vaccinerade per kommun i Örebro län
Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Karlskoga 22 894 90
Kumla 15 484 89
Lekeberg 5 828 88
Nora 7 769 88
Hallsberg 11 338 87
Askersund 8 454 87
Laxå 4 125 86
Hällefors 4 994 86
Degerfors 7 039 86
Örebro 109 409 85
Lindesberg 16 764 85
Ljusnarsberg 3 299 81

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.
Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

You must be logged in to post a comment Login