Vaccinationstakten ökar i Örebro län

Av på 10 april, 2021
Arkivbild

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 46 310 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 13, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 19,2 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel.

Vaccinationstakten ökar i Örebro län

Förra veckan delades totalt 9 842 vaccindoser ut i Örebro län. Det är fler än veckan innan (+4 054 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Sex av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Örebro län har nu 59,8 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

I hela landet syns en positiv effekt av vaccineringen: sedan sista veckan i januari faller antalet nya fall på äldreboenden snabbare än i hela befolkningen. Dessa siffror finns inte nedbrutna per region.

Vaccinationstakten behöver öka betydligt

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha fått minst en dos den 15 augusti. Det ursprungliga målet att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram.

Vaccinationstakten kommer att öka rejält under kommande månader, men med den nuvarande takten kommer vi inte att nå det målet.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer 64 procent av alla vuxna i Örebro län att ha fått minst en vaccindos vid mitten på augusti. Det skulle dröja åtta månader innan målet nås.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget i sommar, eftersom takten väntas öka kraftigt med fler godkända vaccin och större vaccinleveranser under våren.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 1 307 614 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 16 procent av landets befolkning, fram tills 8 april. 6,7 procent har fått bägge doser.

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Torsby kommun (31,1 procent). Samtidigt har Lerums kommun endast vaccinerat 9 procent.

Det finns ett tydligt mönster: Vaccineringen går snabbast i kommuner som SKR kategoriserar som ”landsbygdskommun”. Dessa kommuner har vaccinerat över två gånger så hög andel av sin befolkning som storstäder.

VACCINERADE PER KOMMUN I ÖREBRO LÄN

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Nora 1 980 23,2
Lindesberg 4 269 22,6
Degerfors 1 737 22,1
Karlskoga 5 355 21,9
Hällefors 1 168 20,9
Ljusnarsberg 821 20,8
Laxå 959 20,8
Askersund 1 918 20,5
Lekeberg 1 250 19,6
Hallsberg 2 374 19
Kumla 2 983 17,9
Örebro 21 496 17,5

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

I en tidigare version av denna rapport visade Folkhälsomyndighetens siffror för vissa regioner att över 100 procent av invånare över 90 år vaccinerats. Detta var enligt myndigheten en effekt av att en del personer som var 89 år i befolkningsstatistiken hunnit fylla 90 innan de fått vaccinet. Detta har nu korrigerats med uppdaterad befolkningsstatisik.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in