Vägmärken och vägmarkeringar – så bra syns de

Av på 1 februari, 2019
En nordisk certifiering av vägmarkeringsmaterial introducerades 2015 och omfattar för närvarande Danmark, Norge och Sverige. 

Det är viktigt att vägmärken och vägmarkeringar syns bra i trafiken. VTI har analyserat livscykelkostnader och bedömt läsbarhet och synbarhet av vägmärken med reflexfolie. En metod har tagits fram för att bedöma synavstånd för vägmarkeringar.

VTI har publicerat ett antal rapporter som handlar om vägmärken och vägmarkeringar.

Ett fältexperiment om vägmärken
För att undersöka hur bra vägmärken syns och går att läsa har forskarna genomfört ett fältexperiment. Ett huvudresultat var att äldre förare läste vägmärken på ungefär samma avstånd i både hel- och halvljus, medan yngre förare läste på längre avstånd med halvljus och dessutom kunde läsa på betydligt längre avstånd.

Syftet med studien var främst att utvärdera vägmärkens läsbarhet, så att det reflekterade ljuset varken är för intensivt eller för svagt, med hänsyn till bilförares variation i mörkerseende. Därför testades två sorters reflexmaterial, som reflekterar olika mycket ljus, på både yngre förare som har bra mörkerseende och synskärpa och på äldre förare med jämförelsevis betydligt sämre mörkerseende och synskärpa.

– Resultaten visar att de testade reflexmaterialen var väl avpassade för äldre förares syn och att den nedre gräns som anges i regelverket för montering av nya vägmärken inte är för högt satt, utan kan möjligtvis kan höjas något, säger forskaren Björn Lidestam. 

Enkätstudier parallellt med fältexperimentet visade bland annat att lastbils- och bussförare oftare upplever problem med bländning från vägmärken än personbilsförare. 

En livscykelkostnadsanalys om vägmärken
På uppdrag av Trafikverket har VTI genomfört en analys av livscykelkostnad för vägmärken med fokus på reflexmaterial. Syftet är dels att veta mer om framtida kostnader för vägmärken, dels att förbättra underlaget för upphandlingarna.

Forskarna har undersökt vägmärkena, både vad gäller färgernas kvalitet och förmågan att reflektera ljus. Bland annat visade det sig att röda färger åldrades oväntat snabbt i förhållande till vad som utlovats och att övriga färger nästan alltid får godkänt. Livscykelanalysen för vägmärkena visade på stor spännvidd med en kostnad på mellan 36 och 194 kronor, räknat per kvadratmeter och år.

En metodstudie och certifiering av vägmarkeringsmaterial
VTI har även studerat metoder för att bedöma synavståndet till längsgående vägmarkeringar i fordonsbelysning. Efter jämförelse mellan olika metoder förordar forskarna reflektormetoden med reflektorer placerade 40 cm till höger om kantlinjen med 18 meters mellanrum där synbedömningarna ska göras stillastående och upprepas flera gånger. Metoden kan kompletteras genom att räkna kantmarkeringar med en kikare. 

Metoden ska sedan användas för att validera en beräkningsmodell som nyligen har blivit omarbetad. Forskningen har skett i samarbete med vägmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland via nätverket NMF, Nordiskt Möte för Förbättrad Vägutrustning.

En nordisk certifiering av vägmarkeringsmaterial introducerades 2015 och omfattar för närvarande Danmark, Norge och Sverige. 

Testomgångar för certifiering av vägmarkeringsmaterial har genomförts årligen sedan 2015 för alla dessa tre länder. 
Certifieringen förväntas leda till bättre kvalitet hos vägmarkeringarna på det statliga vägnätet. Resultaten rapporteras årligen i två rapporter: En för Danmark och en för Norge och Sverige tillsammans.

Att på ett korrekt sätt kunna mäta eller beräkna på vilket avstånd en vägmarkering är synlig är en förutsättning för fortsatt forskning inom området, säger forskaren Carina Fors om värdet med metodstudien.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in