Våldet i Afrika når nya alarmerande nivåer

By on 19 januari, 2023

Afrika söder om Sahara står inför en humanitär katastrof då en våg av religiöst motiverat våld med ursprung i Nigeria sveper över regionen och slår oroväckande hårt mot de kristna.

– Hela regionen är på väg mot en katastrof, säger Frans Veerman, ansvarig för World Watch Resarch, den forskarenhet inom Open Doors som tar fram World Watch List.

Våldet breder ut sig i länder som Burkina Faso, Kamerun och Mali. Jihadisternas framfart syns även tydligt i Mocambique och DR Kongo. Detta är en av slutsatserna utifrån Open Doors rapport World Watch List (WWL) 2023. WWL rankar de länder där kristna utsätts för allvarligast förföljelse och diskriminering.

– Vi har varnat för detta i många år, men nu är läget verkligen allvarligt. År 1989 formulerade 57 muslimska stater en vision om att göra Afrika till världens första muslimska kontinent. Som en konsekvens ser vi kraftigt ökat våld mot kristna i 32 av Afrikas 54 stater. Jihadisterna får hjälp från andra islamister som fokuserar på en icke-våldsam men systematisk islamisering, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.

Våldet mot kristna i Afrika söder om Sahara har nått nya nivåer. Stridande extremistgrupper har destabiliserat regionen genom brutalt och skoningslöst våld. Värst är situationen i Nigeria, där stridande från folkgruppen Fulani, terrorgruppen Boko Haram och andra grupper systematiskt genomför räder mot kristna samhällen, där de kristna dödas eller stympas, våldtas och kidnappas mot lösensummor eller till trafficking/tvångsgifte.

Bara i Nigeria dödades 5 014 personer för sin kristna tro under förra året, 89 procent av antalet fall i världen.

– Även landets södra delar, där de kristna är i majoritet, har drabbats av våld, något som tidigare har varit mycket ovanligt. Nigerias regering fortsätter förneka att det handlar om religiös förföljelse, och brott mot de kristnas rättigheter får fortsätta utan att det leder till något straff, säger Peter Paulsson.

Våld från jihadister blir allt vanligare i Afrika söder om Sahara, där förföljelsen nu omfattar 26 länder i regionen. Utbredningen av jihadistgrupper, vars mål är att införa sharialagar, förvärras av utbredd trafficking, klimatförändringar och ett inflöde av legosoldater.

Nordkorea: Återigen nummer ett på World Watch List

Nordkorea har kommit tillbaka till den topposition som det har haft sedan WWL 2002, med undantag för förra årets lista.

– Allt fler kristna har arresterats, och flera underjordiska husförsamlingar har upptäckts. De som upptäcks har antingen avrättats eller dömts till ett liv i Nordkoreas inhumana och fruktansvärda politiska fångläger, säger Peter Paulsson.

Ökningen av arresteringar beror på att den nya ”anti-reaktionära tankelagen” har drivits igenom.

– Kristna har alltid befunnit sig i främsta ledet för regimens attacker. Regimens mål är att förinta varje kristen i landet. Det kan bara finnas en gud i Nordkorea, och det är Kims familj, säger Timothy Cho, nordkoreansk flykting.

Afghanistan – ett år senare

Afghanistan har fallit från plats 1 i WWL 2022 till nummer 9 det här året. Men det betyder inte att situationen blivit bättre.

– Förföljelsen är fortfarande på en extrem nivå. Konvertiter lever fortfarande med det ständiga hotet att mötas av extrem förföljelse om deras tro skulle upptäckas. Att påstå något annat är fullkomligt fel, säger Peter Paulsson.

Efter det brutala övertagandet av makten 2021 avrättades många kristna då talibanerna gick från dörr till dörr för att utrota de troende. Många kristna gick under jorden eller flydde landet. Under 2022 har talibanerna fokuserat på att utrota dem som har kopplingar till den tidigare regimen, i stället för att spåra och avrätta de kristna som finns kvar. Gästarbetarna, vilka har en något större frihet än kristna konvertiter, har börjat återvända till landet vilket påverkar poängsättningen. Många kristna har flytt till omkringliggande länder, och deras situation är väldigt osäker.

Ökad övervakning i Kina – andra länder tar efter

Kina bedriver en internationell kampanj för att omdefiniera de mänskliga rättigheterna, som är internationellt accepterade, till mer subjektiva ”rättigheter” om uppehälle, utveckling och säkerhet. Detta framgår bland annat i ett tal som gavs av Kinas utrikesminister under 2021 inför FN:s säkerhetsråd för de mänskliga rättigheterna. Flera andra länder följer efter i detta.

– Det är väldigt starka krafter i rörelse, till och med inne i FN försöker företrädare från Kina att omdifinera vad de mänskliga rättigheterna innebär, säger Peter Paulsson.

I Kina har nya svepande regler för hur kyrkor får använda internet ytterligare inskränkt friheten för nationens cirka 100 miljoner kristna. Genom censur, desinformation och digital övervakning ökar man kontrollen av kristna och andra religiösa grupper.

30 år med World Watch List – en allvarlig trend

Under de 30 år som gått sedan World Watch List publicerades för första gången har förföljelsen mot kristna globalt ökat på ett mycket oroväckande sätt. Under 1993 utsattes kristna för allvarliga till extrema nivåer av förföljelse i över 40 länder. Detta antal har nästan fördubblats till 76 länder 2023. I dag beräknas 360 miljoner kristna förföljas för sin tro. Det innebär var sjunde kristen i världen.

I dag är över 4 000 personer i varierande grad involverade i att ta fram World Watch List, som sammanställs utifrån en detaljerad enkätundersökning. Själva rapporten sammanställs sedan av ett team på 15 personer, varav 10 är forskare och förföljelseanalytiker.

Allt färre kristna i Mellanöstern

Den kristna närvaron fortsätter att minska i Mellanöstern. Kyrkan har inte kunnat återhämta sig efter Islamiska Statens framfart. Färre kristna har dödats de senaste åren, undantaget Syrien, där det varit en våldsvåg mot kristna under 2022.

– Det är här kristendomen har sitt ursprung. Många kristna håller på att förlora hoppet, bördan av diskriminering och fattigdom är för stor att bära, framför allt för kristna ungdomar som inte ser en framtid här, säger Rami Abed Al-Masih, Open Doors regionchef för Mellanöstern och Nordafrika.

Glimtar av hopp

Det finns några ljusglimtar i årets rapport. I flera av Gulfstaterna har steg tagits mot en ökad tolerans. Myndigheterna försöker möta kraven om ökad religiös frihet inom en moderat islamsk ram. Ett tecken på detta är undertecknandet av Abraham-avtalen med Israel.

Världen
Örebronyheter

Källa: Open Doors

You must be logged in to post a comment Login