Välj rätt bil när du ska imponera på grannen

By on 21 mars, 2017

En av fem svenskar ser bilen som den största statusmarkören. Bland männen är det bara bostaden och karriären som anses ge högre status. Mest prestige är det att äga en Ferrari följt av Lamborghini och Porsche. Svensktillverkade Volvo hamnar först på en elfte plats. Det visar en ny Sifo-undersökning beställd av bilvärderingsföretaget KVD Bilpriser.

Ferrari, Lamborghini och Porsche är bilmärkena som är i topp när svenska folket fått svara på frågan om vilka bilfabrikat som är de största statusmarkörerna. Därefter kommer Tesla, BMW och Mercedes-Benz, följt av Lexus.

Dyra sportbilar är inte helt oväntat de fabrikat som toppar listan av statusbilar, kommenterar Jonas Björkman, vd på bilvärderingsföretaget KVD Bilpriser.

Undersökningen visar att kvinnor och män har relativt lika olika syn på vilka bilar som är statusmarkörer, men det finns skillnader. Bland kvinnorna delas förstaplatsen av Porsche och Ferrari. Hos männen är det Ferrari enbart i topp. Volvo, Chevrolet, Chrysler och Mini har väsentligt högre status bland kvinnor än hos män. Å andra sidan har Ferrari, Koenigsegg, Tesla, Mercedes-Benz, Landrover och Audi en klart högre status bland männen.

Svensktillverkade Volvo hamnar först på en elfte plats på listan av vilka bilar som är statusmarkörer. I Göteborg är det betydligt fler som anser att det är hög status att köra Volvo – 17 procent, mot nio procent i övriga landet. Bilen är generellt en starkare statussymbol utanför storstäderna. I Stockholm och Malmö uppger 14 procent att bilen är en av de tre viktigaste statusmarkörna. Utanför storstäderna är det 21 procent. I hela Sverige är det 19 procent.

Bilen är en viktig statussymbol för svenskarna och speciellt utanför storstäderna, kommenterar Jonas Björkman vd på bilvärderingsföretaget KVD Bilpriser.

Undersökningen visar vidare att det är bostaden, karriären och utbildningen som är de faktorer som påverkar statusen mer än att köra ”rätt” bil. Och bilen är en betydligt viktigare statusmarkör för män än för kvinnor.

– Den stora skillnaden mellan män och kvinnors uppfattning om olika statusmarkörer är just bilen. Hos männen hamnar bilen på en tredje plats efter bostaden och karriären. Hos kvinnorna kommer den först på en delad femteplats tillsammans med resorna, kommenterar Jonas Björkman vd på bilvärderingsföretaget KVD Bilpriser.

Vilka av följande bilfabrikat upplever du som statusmarkörer?

Total Män Kvinnor
Ferrari 62% 64% 59%
Lamborghini 60% 61% 58%
Porsche 59% 59% 59%
Koenigsegg 45% 57% 34%
Tesla 43% 47% 40%
BMW 38% 37% 40%
Mercedes-Benz 38% 41% 34%
Lexus 37% 37% 38%
Audi 21% 23% 19%
Landrover 15% 17% 14%
Volvo 9% 7% 11%
Jeep Cherokee 7% 7% 7%
Chevrolet 5% 2% 8%
Chrysler 5% 2% 7%
Mini 2% 1% 3%
Toyota 1% 1% 1%
VW 1% 1% 1%
Vet ej 12% 9% 14%
Inga/inget 7% 8% 6%
Annat märke 1% 2% 1%
       

Vilka av följande är de främsta statusmarkörerna?

Placering Totalt Män Kvinnor
1 Bostaden Bostaden Bostaden
2 Karriären Karriären Karriären
3 Utbildningen Bilen Utbildningen
4 Bilen Utbildningen Hälsan
5 Hälsan Hälsan Resorna
6 Resorna Resorna Bilen

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 25–31 januari 2017. Totalt intervjuades 1775 personer i åldern 16-79 år.Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login