Var i världen finns GLAM

Av på 9 september, 2018
Vid en brand i Brasiliens nationalmuseum i Rio de Janeiro i september 2018 förstördes hela museet och samlingarna, väldigt lite var digitaliserat och är därmed förlorat för alltid. Foto: Felipe Milanez, CC BY-SA via Wikimedia Commons

Kulturskatter går upp i rök när arkiv och museer brinner, i det nystartade projektet FindingGLAMs jobbar Wikimedia Sverige tillsammans med UNESCO och Wikimedia Foundation för att bevara och synliggöra material så att fler får kunskap om både vad som finns och var det finns.

Med stöd från Svenska Postkodstiftelsen kommer Wikimedia Sverige att driva projektet FindingGLAMs under de kommande 15 månaderna. I projektet kommer vi att dels samla in och tillgängliggöra kataloger från GLAM-institutioner (gallerier, bibliotek, arkiv och museer) via Wikidata, så att samlingarna blir användbara för forskare, andra inom GLAM-sektorn och för allmänheten. Vi kommer också att samla in data om själva institutionerna då det i dagsläget inte finns några heltäckande listor och databaser över var till exempel byggnaderna ligger och vad som finns där.

– Att vi kommer att kunna skapa en bättre översikt över var någonstans kulturarvsinstitutionerna finns i världen kommer att vara en resurs för att planera samarbeten och hitta nya partners, samt ge beslutsfattare och andra aktörer ett bättre kunskapsunderlag. Det är en bit saknad infrastruktur som vi kommer att börja arbeta med här, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

De insamlade kataloguppgifterna kommer att tillgängliggöras på Wikidata, den gemensamma databasen för alla Wikimediaprojekten. Utöver kataloguppgifter kommer även mediefiler, till exempel bilder och ljudfiler, att samlas in och tillgängliggöras genom Wikimedia Commons så att de fritt kan användas på Wikipedia och i andra sammanhang.

– Vårt gemensamma kulturarv är oerhört värdefullt att vårda och skydda, särskilt på platser som är utsatta för hot. Idag saknas överblick över de institutioner som finns, samt deras samlingar, som i många fall inte finns digitaliserade. Vi är därför stolta att tillsammans med Wikimedia arbeta för att identifiera och kartlägga dessa institutioner samt även synliggöra vad som kan göras för att säkra framtida tillgänglighet till kulturarvet, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Arbetet med att samla in och synliggöra data kommer att ske i samarbete med både ämnesexperter och volontärer inom Wikimediarörelsen, och alla som är intresserade av att vara med kan kontakta oss eller följa arbetet på projektsidan.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in