Världens farligaste växthusgas SF6

By on 30 november, 2022
Arkivbild

Sju av tio svenskar har aldrig hört talas om världens farligaste växthusgas SF6, växthusgasen SF6 är betydligt värre för klimatet än koldioxid, men ändå känner 70 procent av den svenska befolkningen inte till att den finns. Ännu färre vet att de flesta elbolag använder SF6 vid leveranser av el till hushåll.

Det visar en undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av energihanteringsföretaget Eaton.

SF6 har pekats ut som världens farligaste växthusgas av FN:s klimatpanel – och den är betydligt värre än koldioxid: ett kilo SF6 motsvarar 23 500 kilo koldioxid. Gasen kan dessutom stanna i atmosfären i tusentals år.

Ändå är det väldigt få som känner till de extrema miljöfarorna med denna gas. Enligt en YouGov-undersökning som Eaton har låtit göra har 70 procent av befolkningen aldrig hört talas om SF6. Enbart sju procent uppger att de känner till SF6 ganska väl eller mycket väl.

SF6 används fortfarande som isolationsmedel i exempelvis ställverk och transformatorer på många håll i Sverige. De flesta elbolag utnyttjar alltså SF6 för att leverera el till privata hem, men det är något ännu färre har koll på. Hela 86 procent av de tillfrågade säger att de inte känner till detta.

– När de som deltagit i den här undersökningen har fått mer information om SF6-gasens klimatpåverkan vill varannan ha möjlighet att kunna välja bort ett elavtal som använder ställverk med SF6-gas. Miljömedvetenheten är stark i Sverige och om vi ska nå våra klimatmål måste vi se till att vi väljer bort alternativ som innehåller skadliga gaser som SF6. Det är ingen utopisk målbild, utan idag finns det SF6-fria ställverk och vi på Eaton har 60 års erfarenhet av att jobba med sådana, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton.

EU har förbjudit SF6 i många produkter men inte i ställverk, med argumentet att det inte finns några kostnadseffektiva och pålitliga SF6-fria ställverk. Tidigare i år tillkännagav EU ett förslag om att förbjuda gasen i ställverk år 2026. Mer än hälften, 54 procent av svenskarna, anser dock att EU borde förbjuda SF6 redan i dag. 

YouGov-undersökningen visar dessutom att:

  • När de får information om SF6 så önskar 52 procent att de kunde välja bort ett elavtal som innehåller ställverk med SF6-gas.
  • 54 procent av alla svenskar har sett över sitt elavtal under senaste året, varav 21 procent av dessa har bytt elavtal. 40 procent av de som bytt har valt ett grönt elavtal. 

Sverige
Örebronyheter

Källa Eaton
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21–24 oktober 2022 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år, i Sverige.
Om Eaton
Eaton är ett intelligent energihanteringsföretag som verkar för att förbättra livskvaliteten och miljön för människor globalt. Vi styrs av vårt engagemang att göra affärer på rätt sätt, att verka hållbart och att hjälpa våra kunder hantera energi ─ idag och långt in i framtiden. Genom att dra nytta av globala tillväxttrender för elektrifiering och digitalisering påskyndar vi planetens övergång till förnybar energi. Vi bidrar till att lösa världens mest akuta energihanteringsutmaningar och gör det bästa för våra intressenter och hela samhället.
Eaton grundades 1911 och har varit noterat på New York-börsen (NYSE) i nästan ett sekel. Vår rapporterade omsättning 2021 var 19,6 miljarder USD och vi betjänar kunder i mer än 170 länder. Besök www.eaton.com för mer information. Följ oss på Twitter och på LinkedIn.

You must be logged in to post a comment Login