Vi-skogens undersökning visar mindre klimatrapportering i Örebro län

Av på 23 juni, 2021

En ny undersökning visar hur klimatrapporteringen skilde sig åt mellan svenska län 2020. Tidningarna i Örebro län minskade sin rapportering om klimatet med 22 procent, att jämföra med 30 procents minskning hos media totalt. Studien följer upp Vi-skogens rapport Varmare klimat – iskall nyhet?, som analyserar svenska mediers rapportering om klimatet.

– Efter flera års uppgång minskade klimatrapporteringen i svenska medier under 2020. Förklaringen beror på coronapandemin. Faktum är att ingen fråga någonsin omskrivits så mycket i media som corona, berättar Helen Widmark, analyschef på Retriever, som tagit fram rapporten på uppdrag av biståndsorganisationen Vi-skogen.

Medieanalysen för 2020 visar att klimatfrågan fortfarande är det näst största ämnet i mediernas rapportering – men att den fallit ned från en förstaplats 2019. Över 1,6 miljoner artiklar publicerades om Covid-19 mot 106 550 om klimatet i svenska medier.

I Örebro län minskar klimatrapporteringen med 22 procent, från 1 945 artiklar 2019 till 1 513 stycken under 2020. Nerikes Allehanda toppar listan mätt i antal artiklar med 676 artiklar och Karlskoga Tidning landar på andra plats med 372 artiklar. Däremot toppar Örebronyheter listan över andelenklimatrelaterade nyheter – inte bara för Örebro län utan för hela Sverige i kategorin dags-, affärs- och kvällspress. 5,3 procent av Örebronyheters artiklar hade en koppling till klimatrelaterade nyheter under 2020.

– Det är viktigt och värdefullt att regionala medier fortsätter rapportera om klimatfrågan. På så sätt fortsätter vi uppmärksamma och skapa förändringstryck för en av vår tids största ödesfrågor, säger Vi-skogens verksamhetschef Eva Åberg.

Fler resultat från Vi-skogens och Retrievers rapport Varmare klimat – iskall nyhet?:

Både totalantalet och andelen artiklar med klimattema minskar i svenska medier under 2020.
Sett till antalet inslag är minskningen störst i etermedier, där antalet nyhetssändningar med klimatnyheter nästan halverats. I branschmedier och affärs-, dags- och kvällspress går antalet artiklar ner med cirka en tredjedel.

Sett till andelen inslag minskar branschmedier sin andel klimatrelaterade artiklar av det totala antalet från 10 till 8 procent. Affärs-, dags- och kvällspress har dock totalt sett samma andel klimatrelaterat innehåll som under 2019.

Etta på listan över andelen klimatnyheter i branschmedier är Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur, med 55 procents klimatrelaterat innehåll, jämfört med fjolårets andel på 54 procent. På andra plats kommer Miljö & Utveckling (46 procent), som tar ett kliv uppåt från 2019 års femte plats (44 procent). Aktuell Hållbarhet står stadigt på en tredje plats.

Sett till antalet publicerade artiklar med klimatinnehåll toppar tidningen ETC listan i kategorin branschmedier.

Etta på listan över andelen klimatnyheter i affärs-, dags- och kvällspress vann lokala Örebronyheter med 5 procent klimatnyheter både 2019 och 2020. På andra plats återfinns Dagens Näringsliv, där drygt 4 procent av artiklarna 2020 rör klimatet – dubbelt så stor andel som under 2019. På plats 3 hittas Dagens Industri med 3,5 procent klimatrelaterade nyheter (ned från 4,5 procents klimatinnehåll och en andraplats).

Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Dagens Nyheter utgör topp-tre-listan över de källor inom affärs-, dags- och kvällspress som skrev flest antal klimatrelaterade artiklar.

När det gäller vilka som syns i klimatfrågan får första året experter något större utrymme på topplistan. Fem av 15 namn på topplistan är inte politiker: klimataktivisten Greta Thunberg, professorn i miljövetenskap Johan Rockström, miljöekonomen Svante Axelsson, agronomen Johanna Sandahl samt naturgeografen Johan Kuylenstierna. Tidigare har endast ett fåtal icke-politiker tagit sig upp på listan.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Vi-skogen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in