Behörigheten bland lärare i NO-ämnen halkar efter i Örebro

Av på 10 december, 2019

Inför Nobelveckan har Lärarförbundet tittat närmare på behörigheten bland gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen. Siffrorna visar att i merparten av landet halkar behörigheten bland lärare i NO-ämnen och matematik efter jämfört med andra ämneslärare. Örebro län är inget undantag.

I veckan delas Nobelpris ut till några av världens främsta forskare för sina enastående insatser inom naturvetenskap. Priset delas ut i Sverige av svenska kungen men sällan finns en svensk mottagare av ett pris inom de naturvetenskapliga ämnena.

Lärarförbundets nya analys av Skolverkets statistik visar också att behörigheten bland lärare inom de naturvetenskapliga ämnena och matematik är generellt lägre än i de andra gymnasiegemensamma ämnena. En ohållbar situation om Sverige ska kunna konkurrera med kunskap och forskning i framtiden.

I Örebro är behörigheten bland lärare i biologi, fysik, kemi, matematik och naturkunskap i gymnasiet 77 procent. Det innebär att 32 av 144 tjänster i NO och matematik i länet undervisas av lärare utan lärarlegitimation och behörighet i ämnet.

Jämfört med andra ämneslärare i Örebro är det här en förhållandevis stor andel obehöriga. Lärarna i samhällsvetenskapligt orienterade ämnen, praktisk-estetiska ämnen, engelska och moderna språk och svenska har samtliga högre behörighetsnivå. Högst är behörigheten bland lärare i svenska (92 procent).

– Att inte alla gymnasieelever får undervisning av behöriga lärare får såklart konsekvenser. Banbrytande och avgörande forskning händer inte bara av sig själv. Alla de utmaningar som världen står inför hänger på kunskaperna hos den framtida generationen. Att säkra lärarförsörjningen är att framtidssäkra Sverige, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Högst behörighet i Västernorrland

Jämfört med andra län är behörighetsnivå bland lärarna i NO- och matematik i Örebro förhållandevis låg. Länet rankar som nummer 17 av 21 län. Jämtland har landets lägsta behörighet, medan Västernorrland har den högsta.

– Vi kan och ska inte acceptera att det finns stora skillnader i andel behöriga lärare runtom i landet. Skolan ska vara likvärdig och varje elev har rätt att mötas av utbildade lärare. Bara på det sättet kan vi bli en världsledande kunskapsnation som inte bara delar ut Nobelpris utan också ett land som hämtar hem dem, säger Johanna Jaara Åstrand.

Inom de naturvetenskapliga ämnena är det, generellt, stora skillnader i behörighetsnivå.Tabeller

ANDEL BEHÖRIGA GYMNASIELÄRARE PER ÄMNESGRUPP LÄN FÖR LÄN
Län NO och matematik SO-ämnen Svenska Engelska och moderna språk Praktisk-estetiska
Blekinge 84 % 79 % 88 % 82 % 77 %
Dalarna 74 % 83 % 89 % 75 % 66 %
Gotland 67 %
Gävleborg 78 % 82 % 84 % 77 % 68 %
Halland 85 % 95 % 94 % 89 % 87 %
Jämtland 67 % 80 % 86 % 80 % 55 %
Jönköping 80 % 89 % 88 % 81 % 74 %
Kalmar 81 % 89 % 87 % 82 % 88 %
Kronoberg 81 % 89 % 95 % 83 % 74 %
Norrbotten 82 % 90 % 90 % 84 % 88 %
Skåne 82 % 86 % 89 % 83 % 81 %
Stockholm 78 % 87 % 90 % 85 % 82 %
Södermanland 76 % 86 % 83 % 84 % 81 %
Uppsala 82 % 93 % 94 % 86 % 77 %
Värmland 81 % 91 % 93 % 86 % 82 %
Västerbotten 85 % 90 % 89 % 90 % 81 %
Västernorrland 88 % 86 % 86 % 78 % 75 %
Västmanland 79 % 85 % 88 % 84 % 82 %
Västra Götaland 81 % 87 % 92 % 87 % 80 %
Örebro 77 % 91 % 92 % 90 % 82 %
Östergötland 82 % 89 % 85 % 84 % 78 %
Om det finns färre än 15 heltidstjänster i en grupp redovisar vi inga behörighetsnivåer.


ANDEL BEHÖRIGA GYMNASIELÄRARE PER ÄMNESGRUPP I KOMMUNERNA I ÖREBRO

Kommun/ kommunförbund NO och matematik SO-ämnen Svenska Engelska och moderna språk Praktisk-estetiska
Hallsberg 95 %
Lindesberg 46 %
Sydnärkes Utbildningsförbund 95 % 90 % 91 %
Örebro 75 % 92 % 94 %
Om det finns färre än 15 heltidstjänster i en grupp redovisar vi inga behörighetsnivåer.

Så här har vi räknat

Statistiken kommer från Skolverket och avser gymnasieskolan, läsåret 2018/19. Sammanräkningen till ämnesgrupper är gjord med följande gruppering:

  • NO: biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap
  • SO: geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap
  • PE: bild, idrott och hälsa, musik
  • Engelska och moderna språk: engelska, franska, spanska, tyska
  • Svenska

Den här indelningen innebär att visa svårkategoriserade ämnen som filosofi, psykologi och svenska som andraspråk faller utanför kategoriseringen.

Vi räknar ut behörighetsnivån utifrån antalet heltidstjänster (snarare än antal anställda) genom att dela antalet tjänster med legitimation och behörighet i minst ett ämne med antalet tjänster totalt inom ämnet.

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Källa Lärarförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in