Bris kongress 2019 – så går vi in i framtiden

Av på 19 maj, 2019

Bris verksamhet skapar större engagemang än på länge. Under året som gått har Bris ökat sitt medlemsantal, ökat sina intäkter samt ökat antalet stödjande samtal med barn. Idag samlades Bris för kongress i Malmö där inriktningen framåt för organisationen stakades ut.

– Bris engagerar människor från norr till söder och idag visade kongressens ombud från alla våra fem regioner på ett stort engagemang för folkrörelsen Bris, Barnens rätt i samhället, säger Annabella Kraft, omvald ordförande för Bris styrelse.

Idag antog Bris kongress två motioner kring verksamheten framåt – en om hedersrelaterat våld och förtryck och en om mobbning. Kongressens beslut innebär att Bris ska göra mer för gruppen barn som lever i en hederskontext, och växla upp arbetet för en trygg skola fri från mobbning, samt bedriva ett starkare påverkansarbete mot skolans beslutsfattare, elevhälsan och politiker.

– Mellan 2016 och 2018 har barns samtal till Bris om mobbning ökat med 48 procent. Med kongressens beslut i ryggen kommer vi att utöka vårt arbete för varje barns rätt till en trygg skolgång, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

På Bris kongress 2017 antogs en långsiktig plan för verksamheten med fokus på ett tredelat uppdrag: att stödja barn, att mobilisera samhället för barnets rättigheter och att påverka beslutsfattare för att barn ska få bättre livsvillkor.

Sedan dess har Bris utmärkt sig som en barnrättsorganisation som bland annat lyft fram barns och ungas psykiska ohälsa, utsatthet kring våld, övergrepp och kränkningar, och barns rätt till en trygg idrott, samt har arbetat intensivt inför riksdagens beslut om den nya barnkonventionslagen.

– Bris har jobbat hårt för att lyfta upp barnrätten på dagordningen och just nu märks ett stort och växande intresse i hela samhället för frågor som rör barnets rättigheter och livsvillkor. En viktig uppgift nu inför att barnkonventionen äntligen blir svensk lag är att fortsätta sprida kunskap kring vad barnets rättigheter betyder i praktiken, säger Annabella Kraft, ordförande Bris.

Nästa kongress hålls 2021 i Stockholm och då fyller Bris hela 50 år.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in