Fastighetsmäklarbranschen 2019 – Fakta & nyckeltal

Av på 31 december, 2019
Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet

Vad tjänar egentligen en fastighetsmäklare? Hur många finns det och hur ser de på sitt yrke? Många har frågor om fastighetsmäklarbranschen. Svaren finns i Mäklarsamfundets årliga branschrapport Fakta & Nyckeltal.

Cirka 84 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. Den årliga branschrapporten Fakta & Nyckeltal bygger bland annat på medlemsundersökningar och statistik från tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

– Det är glädjande att den stora majoriteten säljare och köpare är nöjda med fastighetsmäklartjänsten. Det görs få anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen och som andel av försäljningarna ligger de runt 0,3 procent. Ännu ett tecken på ett starkt förtroende för den svenska fastighetsmäklartjänsten är det faktum att andelen mäklade småhusaffärer ökar stadigt. På knappt tjugo år har andelen mäklade småhusaffärer gått från runt 77 procent till över 90 procent, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

2019 års branschrapport innehåller flera intressanta resultat:

  • Andelen kvinnliga mäklare har ökat under de senaste 10 åren. 2007 bestod mäklarkåren av 39 procent kvinnor och 61 procent män. Idag är 54 procent av fastighetsmäklarna män och 46 procent kvinnor. 60 procent av fastighetsmäklarna har provisionsbaserad inkomst.
  • 22 procent har fast lön. 43 procent av fastighetsmäklarna tjänar mellan 300 000 – 500 000 kr per år (inklusive semestersättning, sjuklön och andra ersättningar). Det är en minskning med 3 procentenheter i det inkomstintervallet jämfört med 2018.
  • Ju kortare tid en fastighetsmäklare varit verksam desto högre grad av provisionslön. Bland mäklare som varit verksamma 0-3 år har 80 procent provisionslön. Motsvarande andel för de som varit verksamma 4-10 år är 64 procent.

– Fastighetsmäklaryrket är populärt. Den sista september fanns 7 311 registrerade fastighetsmäklare. I årets branschrapport kan vi konstatera att inkomsterna ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år, men att något färre har inkomster i spannet 300 000 – 500 000 kr. Kåren ska dela på drygt 160 000 bostadsaffärer per år, vilket blir ungefär 22 affärer per mäklare om det vore jämnt fördelat. Det säger sig självt att konkurrensen i branschen är stenhård, avslutar Björn Wellhagen.

Branschrapporten innehåller också information om in- och utflödet av registrerade fastighetsmäklare, inkomstskillnader mellan könen, kårens utbildningsbakgrund och mycket mer.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet »

https://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Media%20Opinion/
pdf/Fakta%20%26%20Nyckeltal%202019%20-%20la%CC%8Agupplo%CC%88st.pdf

Regionalt
Örebronyheter

Källa Mäklarsamfundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in