Inbjudan till dialogmöte med föreningar om regionala bidrag

Av på 15 december, 2019

Onsdag 15 januari 2020 bjuder Region Örebro län (Område Kultur och ideell sektor) in föreningar till dialog rörande riktlinjer för föreningsbidrag, för att tillsammans se över möjliga förbättringar. Det regionala stödet till det kulturella och ideella föreningslivet i Örebro län har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och mångfald.

Inför det regionala föreningsbidraget 2021 pågår ett arbete med att se över riktlinjer. Beslut om reviderade riktlinjer är planerat att fattas av Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnden i juni 2020.

”Inför detta arbete bjuder vi in föreningar som fått bidrag för 2019 (och som sökt för 2020) till dialogträff. Vi kommer också under våren att skicka ut en remissversion av nya riktlinjer med möjlighet för föreningarna att skicka in synpunkter. Under januari månad sker fem dialogträffar där föreningar bjuds in utifrån verksamhetsområde”, skriver Region Örebro län i inbjudan.

Inga kulturföreningar i Lindesberg fick del av regionala föreningsbidragen 2019

För 2019 fördelade Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till föreningar, studieförbund och organisationer. Kulturföreningar får 1,9 miljoner vilket motsvarar 4 procent. Merparten av föreningarna finns i Örebro – inte en enda förening som fått bidrag har Lindesbergs kommun som hemvist.

”Vårt stöd till föreningslivet förstärker kulturens spridning i hela länet”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande: ”Dessutom ökas möjligheten att fler personer i vårt län blir delaktiga som aktörer i ett rikt kulturliv. Vi ser att föreningslivet bidrar till att skapa betydande regionala mervärden. Vårt stöd till föreningslivet syftar också till att stärka det demokratiska arbetet”.

”Föreningslivet skapar ofta gemenskap och tillhörighet – och utvecklar oss som människor”, säger Malin Silén (KD), ledamot i nämnden: ”Föreningsbidragen är ett sätt att stödja det ideella engagemang som finns i allt ifrån musik och idrott till studieförbund”.

Fyra procent till kulturföreningar som fick 1,9 miljoner

Bland de organisationer och föreningar som fick bidrag för 2019 finns bland andra kulturföreningar inom musik, konst, teater och dans och museiverksamhet som får cirka 1,9 miljoner kronor – cirka 4 procent av totala 46 miljoner.

Ytterst få föreningar har fått de belopp som ansökts – och beloppen har i ytterst få fall ökat från föregående år. Merparten av föreningarna finns i Örebro – inte en enda förening som fått bidrag har Lindesbergs kommun som hemvist.

  • Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum – som tidigare fått regionalt föreningsstöd – har nu överförts till samverkansmodellen.
  • Löa Hembygdsförenings teatersektion hade ansökt om 50.000 kronor i regionalt verksamhetsbidrag för 2019 men fick avslag med motiveringen att det är en lokal verksamhet.

Studieförbund och sociala stödorganisationer fick 34 miljoner
Studieförbunden fick dela på nästan 20 miljoner kronor och sociala stödorganisationer fick nästan 14 miljoner kronor, pensionärsorganisationer fick cirka en miljon koronor och Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna fick 7,9 miljoner kronor. Ungdomsföreningar, inom bland annat politik och andra idéburna verksamheter fick dela på nästan 2,5 miljoner kronor.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: Lindekultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in