Ny rapport: Unga i Örebro nekas bolån – trots kontantinsats och fast jobb

Av på 24 april, 2019
Arkivbild

Unga vuxna i Örebro nekas bolån till en normalstor etta trots att de har fast anställning och tillräcklig kontantinsats, orsaken är skärpta kreditregler som har höjt trösklarna in på bostadsmarknaden för unga vuxna. Det visar Skandias nya rapport ”Lön utan lägenhet” som släpps nu.

Skandia har kartlagt var i Sverige en ung vuxen med en första fast anställning kan köpa sin första lägenhet. Rapporten visar att man inte beviljas bolån för en normalstor etta i 13 av 25 av Sveriges större städer, däribland Örebro.

De höga trösklarna in på bostadsmarknaden är inte ett problem isolerat till våra allra största städer, utan är ett problem i hela landet och inte minst i tillväxtstäder som Örebro. Det är bekymmersamt både för de unga som drabbas och för samhället i stort, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Inget bolån i Örebro – trots handpenning
I Örebro är medelpriset för en etta på 40 kvm 1 231 355 kronor vilket innebär att det krävs en kontantinsats på minst 184 703 kronor för att beviljas bolån. Rapporten visar att även om man som ung sparat flitigt till en tillräckligt stor kontantinsats så beviljas man ändå inte ett bolån som räcker till en etta. Skärpta kreditregler, exempelvis skärpta amorteringskrav och striktare bolånetak, samt en drastisk prisökning på bostäder, är några av orsakerna.

– Det är positivt att den tidigare amorteringskulturen med amorteringsfria bolån har förändrats. Men de nya reglerna får konsekvenser för unga som inte är rimliga. Regelverken behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation – inte minst för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden, säger Johanna Cerwall.

Samtidigt krav på eget sparande
Unga vuxna har utmaningar att få bolån då de har förhållandevis låga löner och ofta saknar kapital till en större kontantinsats. När man väl fått ett bolån krävs stora amorteringar samtidigt som man idag måste börja spara till pensionen i samma ålder som man köper bostad för att få en rimlig pension.

– När man som ung köpt sin första bostad behöver även buffertsparande och privat pensionssparande prioriteras – inte enbart amorteringar. Bankerna borde exempelvis få större utrymme att tillämpa amorteringsfria perioder för att ta hänsyn till olika perioder i livet. Det skulle kunna ge fler unga möjlighet att stå på egna ben, säger Johanna Cerwall.

Så är uträkningen gjord
Skandia har kartlagt var en 28-åring kan köpa en normalstor etta i 25 av Sveriges större städer. 28 år är den genomsnittliga etableringsåldern på arbetsmarknaden i Sverige och således representativt för när man får ett första fast jobb. Med hjälp av offentlig statistik av löner och bostadsstorlek från bland annat SCB, Svensk mäklarstatistik och Allabrf.se har Skandia beräknat om man beviljas ett bostadslån för en normalstor etta i respektive stad. Belåningsgraden är 85 procent och beräkningarna har utförts enligt gällande amorteringskrav.

För Örebro:

Stad/Län Örebro
Kvm 40

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in