Rutbranschen når nya höjder – över 1 miljon rut-användare 2019

Av på 19 januari, 2020

2019 blev ett nytt rekordår för rut. Antalet användare översteg för första gången 1 miljon. Totalt omsatte rut-marknaden 11,4 miljarder jämfört med 10,1 miljarder 2018, det är en tillväxt på 12 procent. Det var framförallt andra halvåret, efter dubbleringen av rutavdraget den 1 juli, som tillväxten ökade mest. Då låg den på över 14 procent. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

– Efterfrågan fortsätter att öka hela tiden. Förutom de traditionella tjänsterna som städning och fönsterputs tar alltfler hjälp med flytt, trädgård och IT-tjänster, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Tillväxten ökade i samtliga län. Störst ökning hade Kronobergs län med 20,5 procent, följt av Kalmar län med 17,5 procent och därefter Västmanland samt Uppsala län, båda med 14,2 procent jämfört med året innan. De kommuner i landet som hade störst procentuell tillväxt var Ljungby med 45,8 procent och Skinnskatteberg med 40,4 procent.

Den största ruttjänsten är hemstädning som står för 72 procent av marknaden. Därefter kommer trädgårdshjälp på lite drygt 14,8 procent och flytt på 8,7 procent. Nya tjänster som tillkommit som IT-hjälp och reparation av vitvaror står för en mindre del av totalmarknaden men växer snabbt. IT-tjänster har växt med 42,4 procent från ca 70,3 mkr till 100,1 mkr och reparation av vitvaror har växt med 11,5 procent från 34,7 mkr till 38,7 mkr jämfört med 2018.

Den enskilt bästa månaden 2019 var oktober med en omsättning på 1,1 miljard. Det är också den bästa månaden någonsin sedan rutavdraget infördes.

– Rut har blivit en viktig tillväxtmotor i svensk ekonomi. Den ökade efterfrågan på vita tjänster i hemmet skapar många nya arbetstillfällen och branschen sysselsätter idag fler än 35 000 personer. Det är dessutom mer hållbart att konsumera tjänster istället för prylar, säger Maria Andersson.

I januariavtalet ligger ytterligare en höjning av rutavdraget, från 50 tkr till 75 tkr samt en breddning av antalet tjänster. Går höjningen och breddningen igenom förväntas en ännu starkare tillväxt kommande år och därmed fler nya arbetstillfällen och företag. 

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa hemfrid
Om statistiken
Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik avseende rot- och rutbetalningar. Statistikuttaget är gjort 2020-01-08. Länk till Skatteverkets statistik https://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/11

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in