Så jobbar Sverige mot afrikansk svinpest

Av på 2 november, 2019

Hur ska Sverige rusta sig på bästa sätt för att skydda sig mot afrikansk svinpest? Förbättrad övervakning för att snabbt kunna upptäcka eventuell smitta, regelbunden kommunikation för att öka vaksamheten kring sjukdomen och effektivare förvaltning av vildsvinsstammen. Detta är, tillsammans med att se över viss lagstiftning, några av de åtgärder som föreslås i den rapport som nu skickas till regeringen.

I Sverige pågår redan ett intensivt arbete hos myndigheter och andra berörda aktörer för att hindra introduktion och spridning av den allvarliga djursjukdomen afrikansk svinpest. Att få in sjukdomen i landet skulle leda till ett enormt lidande för vildsvin och grisar och slå hårt mot svensk ekonomi och livsmedelsexport.

– Vi har jobbat intensivt tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Naturvårdsverket för att hitta de mest effektiva åtgärderna för att stoppa introduktion och spridning av smittan, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Långsiktig kommunikation och aktiv vildsvinsförvaltning

I rapporten föreslås bland annat ett antal långsiktiga kommunikations- och samverkansåtgärder för att….

  • minska risk för introduktion och spridning
  • stärka övervakningen
  • förbättra den allmänna biosäkerheten i landet.

– En generell reduktion av vildsvinsstammen i Sverige, inom de gränser som är praktiskt genomförbara, minskar inte risken för introduktion av afrikansk svinpest (ASF). I områden där sannolikheten eller konsekvensen av en introduktion bedöms som särskilt hög kan det däremot finnas ett värde i att lokalt reducera eller stabilisera vildsvinsstammen i kombination med biosäkerhetsåtgärder, säger SVA:s tf. generaldirektör Ann Lindberg. Dessutom skulle sådana åtgärder kunna reducera hastigheten med vilken ASF etablerar och sprider sig, och därmed minska insatsen och kostnaderna för att bekämpa utbrott av ASF hos vildsvin i Sverige.

För att kunna reducera eller stabilisera stammen krävs åtgärder för att effektivisera jakten, samt bättre metoder för att inventera vildsvinsstammen.

– Vi jobbar just nu med en ny förvaltningsplan för vildsvinsstammen. Naturvårdsverket föreslår i planen en satsning på att ta fram metoder för att inventera skador samt metoder för övervakning av vildsvinsstammen, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Bakgrund
Regeringen gav i maj månad Jordbruksverket i uppdrag att i nära dialog med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utreda om det finns behov av ytterligare förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av smittan.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in