10 miljoner kronor till samarbetsprojekt för jordbruks och trädgårdsföretag

Av på 23 mars, 2019

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för nya samarbetsprojekt inom cirkulär bioekonomi för jordbruks- och trädgårdsnäringarna. Pengarna ska gå till projekt som ska bidra till samarbeten mellan företag, forskning och offentliga aktörer inom cirkulär bioekonomi. Aktörer från hela värdekedjan bör ingå i klustren och de ska samverka för förnyelse, innovation och ökad konkurrenskraft för jordbruks- och trädgårdsnäringarna.

Vi behöver ta tillvara på resurserna i hela ledet
Pengarna ska gå till att upprätta samarbeten som stödjer en mer hållbar och resurseffektiv produktion genom nya cirkulära produkter, produktionssätt, metoder, samarbeten eller affärsmodeller. Projekten kan till exempel ta till vara möjligheter att minska svinn längs hela produktionsledet från jord till bord. De kan också handla om att hitta nya användningsområden för svinnet så att helt nya produkter skapas.

– En ökande befolkning med bättre ekonomiska förutsättningar att konsumera gör att vår produktion måste gå mot varucykler snarare än varukedjor. Det vill säga, vi måste skapa produktionssätt där vi tar till vara så mycket som möjligt av de resurser vi sätter in så att avfall i princip inte uppstår, säger Jennie Malm, samordnare på Jordbruksverket.

Ökad konkurrenskraft för jordbruks- och trädgårdsföretag
– Denna satsning ser vi som ett led i att stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft. För att få igång en process kring cirkulär bioekonomi har vi sett att samverkan med flera aktörer är en framgångsfaktor. Klustren kan bygga upp och ge stöd och kompetens som behövs för att hjälpa företagen vidare, säger Jennie Malm.

Vad är cirkulär bioekonomi?
Vi definierar cirkulär bioekonomi som:

  • en hållbar produktion av biomassa för att öka användningen inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.
  • ett ökat förädlingsvärde av biomassa, där det i processen för att öka förädlingsvärdet ska gå åt så lite energi som möjligt. Slutprodukternas näringsinnehåll och energi ska sedan kunna ingå i ett annat kretslopp,
  • naturligt eller industriellt. Syftet är en effektiv användning av resurser där avfall i princip inte uppstår.

Sök stödet senast den 15 augusti
Det finns möjlighet att söka stödet till och med den 15 augusti. Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer.

Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in