12 800 fler svenska dollarmiljonärer

Av på 17 juni, 2022
Arkivbild

Enligt årets World Wealth Report (WWR) från Capgemini fick Sverige 12 800 nya dollarmiljonärer under 2021, under samma period växte deras samlade investeringsbara förmögenheter med 9,3 procent.

Förklaringen är fortsatt stark utveckling för fastighetspriser och börs. Norge har fortfarande fler dollarmiljonärer än Sverige, men just nu växer antalet miljonärer snabbare i Sverige.

Globalt växte antalet dollarmiljonärer med 7,8 procent under förra året. Deras förmögenheter ökade samtidigt med 8 procent. Utvecklingen förklaras av att aktiemarknaden återhämtade sig under 2021. Tillväxttakten var högst i Nordamerika där antalet miljonärer växte med 13,2 procent och deras förmögenheter med 13,8 procent. Asien och Stillahavsområdet har efter några år i täten fått se sin tillväxttakt avta. Här växte antalet dollarmiljonärer med 4,2 procent och deras förmögenheter med 5,4 procent.

USA, Japan, Tyskland och Kina är de länder som under 2021 har flest dollarmiljonärer räknat som andel av befolkningen. Tillsammans samlar de fyra länderna 63,6 procent av världens rika. En ökning med 0,7 procent jämfört med 2020. En dollarmiljonär definieras som någon som har investeringsbara tillgångar till ett värde av en miljon dollar eller mer. Här räknas inte den primära bostaden in.

Två nordiska länder ingår i rapporten, Norge och Sverige. Även om Norge fortfarande har fler dollarmiljonärer så växer antalet snabbare i Sverige under perioden 2020 till 2021. I Norge drivs tillväxten av en börsuppgång på hela 24 procent och en ökning av fastighetspriserna på 6,8 procent under 2021. I Sverige har fastighetspriserna ökat med 18 procent samtidigt som börsen också stigit 21,2 procent.

  Dollarmiljonärer 2020 Dollarmiljonärer 2021 +/- Investeringsbara tillgångar 2020 Investeringsbara tillgångar 2021 +/-
Sverige 152 700 165 500 8,4 % 371 miljarder dollar 405 miljarder dollar 9,3 %
Norge 186 200 199 900 7,4 % 497 miljarder dollar 538 miljarder dollar 8,3 %

Rapporten undersöker också hur utvecklingen sett ut för olika segment av världens rika. Antalet Ultra-rika i världen (en förmögenhet om minst 30 miljoner dollar) ökar snabbast, 9,6 procent och deras förmögenheter växte med 8,1 procent. Segmentet miljonärer med en förmögenhet mellan 5 och 30 miljoner dollar växte 8,5 procent och deras förmögenheter nästan lika mycket, 8,4 procent. För ”vanliga” miljonärer (en förmögenhet mellan 1 och 5 miljoner dollar) har utvecklingen varit något sämre. Antalet ”vanliga” miljonärer ökade med 7,7 procent och deras förmögenheter med 7,8 procent. Även om de rikaste har haft den bästa utvecklingen visar rapporten att tillväxtklyftan mellan de olika segmenten krymper. Det förklaras med en ökad demokratisering när det gäller tillgång till information och tillgångsslag.

Förmögenhetsförvaltare måste utvecklas för att fånga upp nya kundsegment

Den demografiska samansättningen för världens rikaste människor förändras. Idag innehåller den allt fler kvinnor, individer som kategoriserar sig som HBTQ+, millennials och personer från Generation Z. När dessa kundsegment söker tjänster för förmögenhetsförvaltning så har de värderingar, preferenser och krav som många förvaltningsbolag idag inte erbjuder. Det gör att många av dessa miljonärer vänder sig till uppstickare eller mindre privata aktörer med sina pengar. Exempelvis:

  • Inom två generationer kommer kvinnor i alla förmögenhetsklasser att ärva 70% av den globala rikedomen. De vill ha förvaltare som inte bara tillhandahåller avgiftstransparens och datasäkerhet, utan också erbjuder utbildning i hur man växer denna rikedom.
  • 39 procent av världens superrika millennials har bytt förvaltningsbolag under det senaste året på grund av bristande transparens. De vill ha förmögenhetsförvaltare som erbjuder ökad digital interaktion, utbildning och bekvämlighet.
  • Den tekniska boomen och det ökande antalet VC-stödda enhörnings-bolag i tekniksektorn har skapat en ny och unik grupp superrika. Detta tekniskt intresserade och bevandrade segment utgör en enorm potential för förvaltare. Men endast 27 procent av förvaltningsbolagen säger sig aktivt vända sig till denna målgrupp.

För att anpassa sitt erbjudande till unika behov hos dessa nya grupper av superrika måste förvaltare anpassa sina strategier. Enligt rapporten handlar det om att bli bättre på att erbjuda smidiga lösningar, personliga upplevelser och bygga förtroende hos målgruppen genom ekosystem-tänk, bättre digitala lösningar och genom ökad mångfald i sin egen personal.

Förvaltningsbolag måste bli bättre på att använda datadrivna funktioner

Just nu genomgår förmögenhetsförvaltningssektorn en diversifiering av antalet möjliga investeringsalternativ. Det handlar om ökat intresse för hållbara investeringar (SI) och ett växande utbud av digitala tillgångar. Eftersom intresset för hållbarhetsfrågor fortsätter att växa måste förvaltare anpassa sitt utbud och sin information till detta. Rapporten visar att 55 procent av de superrika vill investera hållbart och att 64 procent vill ha konkret information och siffror på hållbarhetsindex för deras fonder. Det kravet upplever fyra av tio förvaltare som svårt att tillmötesgå idag.

”Vi ser att den snabbt ökande efterfrågan på hållbara investeringar och digitala tillgångsslag får stora effekter för hela branschen. Förvaltningsbolag måste nu prioritera att tillhandahålla bra och korrekt hållbarhetsinformation för sina portföljer. Annars riskerar de att tappa kunder till aktörer som har ett större fokus på att kunna redovisa hållbarhetspåverkan,” säger Johan Bergström, nordiskt ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent. ”Vi ser potential för förvaltare att bli bättre på att bygga ekosystem och samarbeta för att kunna erbjuda hållbara och väl diversifierade portföljer till sina kunder.”

Den nya rollen ”Chief Customer Officer” kan ge kunder en bättre upplevelse

Rapporten ser en trend där allt fler förmögenhetsförvaltningsbolag instiftar rollen ”Chief Customer Officer (CCO)”. Syftet är att hitta sätt att komma närmare kunden och få dem att känna sig mer delaktiga i sin förmögenhetsförvaltning. Rollen fokuserar på att samordna data och utnyttja digital teknik för att få hela organisationen delaktig i att möta kundernas förändrade behov och därmed uppnå ökad kundlojalitet.

Med hjälp av automatisering och datadrivna insikter kan förmögenhetsförvaltare skapa bättre och mer personliga kundupplevelser mer anpassade till behov hos nya kundsegment. Rapporten ser rollen som COO som en nyckel till att bygga ett inkluderande kundekosystem och samtidigt öka sin rådgivningskapacitet med hjälp av insikter från förbättrad dataanalys. Att kunna möta behoven från alla typer av kunder med skilda livsstilar och preferenser krävs för bibehållen tillväxt.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Capgemini
Metod
World Wealth Report 2022 omfattar 71 länder som tillsammans representerar mer än 98% av den globala bruttonationalinkomsten och 99% av världens börsvärde. Capgemini 2022 Global HNW Insights Survey har intervjuat 2973 HNWI i 24 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet. Intervjuer med fler än 70 Wealth Management Executives har genomförts på 10 marknader. De intervjuade representerar förmögenhetsförvaltningsbolag, banker, oberoende mäklare och privata investeringsbolag. I undersökningen ingår frågor kring det nya segmentet ”Tech-Wealth”, marknadstrender, rollen för marknadschefer och framtida strategier. Wealth Manager Survey 2022 innehåller fler än 350 svar från sju länder där förmögenhetsförvaltare tillfrågats om synen på sitt företags prioriteringar och strategier för förmögenhetsförvaltning, samt hur nöjda de själva är med det stöd de får i sitt arbete från sitt förmögenhetsförvaltningsbolag.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in