17 miljarder kronor till Försäkringskassan inför utbetalningen av elstödet

By on 9 februari, 2023

För att Försäkringskassan ska kunna betala ut elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige har regeringen idag beslutat om rekvirerande av ekonomiska medel från flaskhalsintäkterna samt uppföljning av arbetet.

– Vi befinner oss i svår ekonomisk situation med höga elpriser i kombination med hög inflation vilket sätter press på hushållen. Regeringen levererar nu vallöftet om elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige genom att vi fattar beslut om en av de sista pusselbitarna. Försäkringskassan ges därmed tillgång till cirka 17 miljarder kronor inför utbetalningen av elstödet som inleds den 20 februari och pågår i några dagar, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. 

I regleringsbrevet till Försäkringskassan införs ett nytt uppdrag samt ett återrapporteringskrav.

Det nya uppdraget innebär att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningar under februari 2023 och att myndigheten får rekvirera medel om cirka 17 miljarder kronor från Svenska kraftnät för utbetalningarna samt för administrativa kostnader upp till 200 miljoner kronor.

Uppdraget gäller utbetalningar av elstödet till hushåll i mellersta och södra Sverige i enlighet med förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter.

Återrapporteringskravet innebär att Försäkringskassan regelbundet under 2023 ska redovisa upparbetade kostnader. Försäkringskassan ska också i årsredovisningen för 2023 redogöra för den totala kostnaden samt konsekvenser för Försäkringskassans verksamhet i övrigt.

Varning för bedrägerier

– Där det finns pengar finns det kriminella. Jag vill påminna om att varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta privatpersoner via samtal eller sms för att be någon logga in eller lämna ut personliga koder i samband med utbetalningen av elstödet. Om någon kontaktar dig på det sättet handlar det om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt och polisanmäl händelsen, säger Anna Tenje.

– Det säkraste och snabbaste sättet att få elstödet är genom att registrera sitt konto hos Swedbank. Du som får pension eller har ett bankkonto registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver inte göra någonting utan kommer få pengarna automatiskt, säger Anna Tenje. 

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login