4 av 10 lantbruksföretagare minskar verksamheten på grund av kostnadskrisen

By on 25 januari, 2022

En ny undersökning från LRF visar att var fjärde lantbruksföretagare redan har dragit ner på sin verksamhet och att 4 av 10 planerar att minska produktionen under året. Anledningen är den kostnadskris som har drabbat svenskt lantbruk under hösten och vintern. ”Det här är en bekräftelse på att läget har gått från bekymmersamt till allvarligt”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Redan i november flaggade LRF för att de allt högre priserna på bland annat el, bränsle, foder och gödsel pressade lantbruksföretagarna hårt och att vi är i begynnelsen av en matkris. LRFs enkät bland 545 företagarmedlemmar visar att så kan bli fallet:

  • 8 av 10 svarar att kostnadskrisen har påverkat verksamheten negativt eller mycket negativt.
  • 4 av 10 räknar med att minska sin verksamhet under året.
  • 1 av 4 har redan dragit ner på sin verksamhet.

I november räknade LRF ut att de ökade priserna på insatsvaror skulle belasta svenskt lantbruk med 4,1 miljarder på årsbasis.

Nu, två månader senare, har priserna fortsatt att stiga. LRFs nya kostnadsberäkning visar att utgifterna har stigit med drygt 1,5 miljarder och ligger nu på 5,7 miljarder kronor.

Effekter för svenskt jordbruk av prisutveckling för insatsvaror.

  Årsbehov  Prisuppgång  Totaleffekt 
9 nov 2021
Uppdatering
13 jan 2022
Diesel  250 milj liter  4 kr/l 1000 Mkr    1175 Mkr (+4,70 kr/l)
Kvävegödsel  180 milj kg  10 kr/kg  1800 Mkr    2700 Mkr (+15 kr/kg)
El  1,5 Twh  50 öre/kWh  750 Mkr    1200 Mkr (+ 80 öre/kWh)
Soja  200 milj kg  3 kr/kg   600 Mkr    600 Mkr (+3 kr/kg)
Summa      4150 Mkr   5675 Mkr

– Ekonomin i svenskt lantbruk har länge varit vår akilleshäl i vårt arbete för en hållbar framtid. Trots att vi har ett av världens mest djurvänliga och klimatsmarta lantbruk så får vi inte ekonomin att gå ihop. Nu när en sådan här kostnadschock har drabbas oss, så finns inte marginalerna. Det är varken bra för den enskilde företagaren eller för det globala hållbarhetsarbetet. Konsekvensen blir ju att vi tvingas öka vår import från länder som producerar mat på ett mindre hållbart sätt. Dessutom minskar det vår försörjningstrygghet som ju är viktigt, inte minst i dessa geopolitiskt oroliga tider, säger Palle Borgström.

Om en vecka har Palle Borgström ytterligare ett möte om situationen med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Då ska även intäktssidan diskuteras.

Fotnot: LRFs enkät gjordes 13-16 januari och besvarades av 546 företagsmedlemmar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: LRF

You must be logged in to post a comment Login