8 av 10 föräldrar vill se rutiner för synundersökning i skolan

Av på 30 maj, 2022
Foto: Specsavers

Närsynthet ökar kraftigt bland barn, men alltför få fall upptäcks i god tid. Skulle rutiner för synundersökningar av eleverna i grundskolan vara en väg framåt? Ja absolut, säger 8 av 10 svenska föräldrar i en undersökning gjord av Kantar Sifo som publiceras i färska rapporten ”Barns ögon ska hålla hela livet” från Specsavers.

– Årliga och obligatoriska synundersökningar i skolan vore ett bra sätt att tidigare upptäcka och bromsa ner utvecklingen av närsynthet, säger Pelsin Demir, doktorand vid Linnéuniversitetet.

Närsynthet, eller myopi, anses vara en global pandemi, före år 2050 beräknas hälften av världens befolkning vara närsynta. Detta är allvarligt då närsynthet ökar risken för att utveckla ögonsjukdomar senare i livet. Ökningen av närsynthet är särskilt stor bland barn. Detta är också huvudämnet för rapporten ”Barns ögon ska hålla hela livet” som publiceras av optikedjan Specsavers.

Som så många andra ögonsjukdomar är tidig upptäckt nyckeln för att förebygga allvarligare problem. I Sverige sker idag endast den obligatoriska fyraårskontrollen på BVC. En synprövning görs även tidigare på ögonmottagningar om det finns misstanke om skelning eller synnedsättning. När barnen börjar skolan tar skolsköterskan över, då synkontroll görs samtidigt med en allmän hälsokontroll som sker vid vissa tillfällen. Då görs enklare syntest med syntavla, men det är inte en tillräckligt säker metod för att i god tid upptäcka vissa synbesvär.

I samband med rapporten lät Specsavers undersökningsföretaget Kantar Sifo ta reda på hur svenska föräldrar ser på fenomenet synundersökningar för elever i grundskolan. Totalt medverkade 1 015 statistiskt utvalda föräldrar med hemmavarande barn i åldersgruppen 6-16 år i undersökningen som genomfördes i mars 2022.

Hela 80 procent, alltså åtta av tio föräldrarna, svarade att de anser att det är viktigt att det finns tydliga rutiner för synundersökning för elever i grundskolan. Och det är på mycket goda grunder som svenska föräldrar tycker så:

– Jag tror att alltför få fall upptäcks i skolan – en årlig och obligatorisk synundersökning i skulle hjälpa många barn att få synhjälpmedel snabbare. Det är viktigt att fortsätta med regelbundna synundersökningar vid skolstart och under skolålder eftersom många synfel utvecklas under ögonens tillväxt, och att bara använda den klassiska syntavlan som man använder i skolan räcker inte till alla gånger då, säger Erik Ryderberg, optiker och klinisk chef Specsavers.

Specsavers lät även Kantar Sifo fråga svenska föräldrar i vilken grad de höll med om påstående att det är viktigt att kommunen de bor i bör satsar på just rutiner för synundersökningar för grundskoleelever.

En stor majoritet ansåg att ja, det bör kommunen göra: 43 procent av föräldrarna svarade i mycket hög grad och 41 procent ganska hög grad att detta är viktigt. Endast fem procent svarade mycket låg eller ganska låg grad.

Pelsin Demir, doktorand vid Linnéuniversitetet och tidigare optiker hos Specsavers, jobbar med ett unikt projekt som forskar kring barns närsynthet, är inne på samma spår:

– Årliga och obligatoriska synundersökningar i skolan vara riktigt bra, det är ju en väldigt stor fördel att tidigt upptäcka närsynthet. Det handlar om att synundersökningen görs med rätt ljus, avstånd, syntavla, utrustning och metod. Det kanske inte är lika enkelt varje gång för en skolsköterska att veta om det handlar om närsynthet eller översynthet.

Varför är tidig upptäckt så viktigt?

– Upptäcks närsynthet tidigt hos barn så hinner vi bromsa ner utvecklingen av de farligt höga styrkorna av myopin. Får man höga styrkor så ökar risken för komplikationer, det kan handla om grön starr, grå starr, förändring av gula fläcken med mera.

I rapporten ”Barns ögon ska hålla hela livet” intervjuas Pelsin Demir om orsakerna till att närsynthet bland barn ökar och vad föräldrar bör vara uppmärksamma på.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Specsavers

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in