AI kan öka företagens produktivitet

By on 27 februari, 2023
Foto: Tillväxtanalys

Antal anställda samt de anställdas utbildnings- och lönenivåer är viktiga faktorer för företags AI-användning. Användandet av AI tycks också vara förknippat med en högre produktivitet. Det visar en ny rapport från Tillväxtanalys.

Artificiell intelligens, AI, är ett område som ligger högt upp på den politiska agendan i många länder. Flera länder har upprättat nationella AI-strategier för att skapa ett försprång när det gäller att utveckla och använda AI.

Rapporten ”En kartläggning av AI-användning och produktivitet bland svenska företag” har studerat vad som karaktäriserar svenska företag som använder sig av AI och vilka faktorer som påverkar företagens möjligheter att tillämpa AI i sin verksamhet.

Resultaten visar att användningen av AI bland svenska företag är koncentrerad till Stockholmsregionen och till företag inom informations-och kommunikationsteknologin. Även hur stort antalet anställda är och de anställdas löne- och utbildningsnivå spelar in.

– Vi ser att ett stort antal anställda samt en hög utbildnings- och lönenivå bland de anställda karaktäriserar de företag som använder AI i sin verksamhet, säger Anton Gidehag, analytiker, Tillväxtanalys.

Rapporten har också undersökt om det finns ett samband mellan AI-användning och företagens produktivitet.

– Sammantaget tyder våra resultat på att användandet av AI kan bidra till att öka företagens produktivitet, säger Anton Gidehag.

Rapporten är den sista delstudien i Tillväxtanalys ramprojekt ”Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas?” som syftar till att öka kunskapen kring utvecklingen inom AI-området.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Tillväxtanalys

You must be logged in to post a comment Login