Anställningsstopp inom Region Örebro län

By on 18 september, 2023
Bild: Region Örebro län

Åtgärder för att minska kostnaderna inom Region Örebro län, den ekonomiska utvecklingen i Region Örebro län har under året konstant utvecklats negativt.

Hittills finns inga tecken i resultatutfallet som signalerar trendbrott. Varken uppreviderade skatteunderlagsprognoser eller utlovade justerade statsbidrag kommer att ändra på den utvecklingen. Situationen är nu kritisk.

Region Örebro läns regiondirektör och förvaltningschefer har därför fattat beslut om en rad akuta kostnadsminskande åtgärder, beslutet gäller tills vidare från och med den 15 september.

Beslutet är en omedelbar åtgärd i väntan på de besparingsprogram som förvaltningarna just nu arbetar med och som nämnderna ska fatta beslut om senare i höst.

En av de åtgärder som nu införs är ett generellt anställningsstopp inom hela Region Örebro län medan en annan är att investeringar ska skjutas på framtiden.

Vidare gäller ett allmänt köpstopp för allt som inte är verksamhetskritiskt. Även utbildningar ska genomföras med stor återhållsamhet. Det är endast de utbildningar som är verksamhetskritiska som ska genomföras.

Från och med i dag är det bara tillåtet att genomföra resor och konferenser som är verksamhetskritiska. Internationella konferenser och resor är inte tillåtna tills vidare om de inte finansieras externt.

Förvaltningscheferna har med utgångspunkt i detta beslut fattat egna beslut för vad som gäller inom respektive förvaltning. Beroende på förvaltningarnas skilda karaktärer och verksamheter ser dessa beslut lite olika ut. Respektive förvaltning kommer att ge närmare information om hur de kostnadsbesparande åtgärderna påverkar er som medarbetare och era verksamheter.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län
Rickard Simonsson, regiondirektör, samt regionens förvaltningschefer

You must be logged in to post a comment Login