Arbetslösheten sjönk i augusti i en stor andel av kommunerna

Av på 15 september, 2021
Arkivbild

En stor andel av kommunerna i Örebro såg under augusti månad en minskande arbetslöshet, även i länet som helhet minskar arbetslösheten .

Under augusti månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter).

Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 12 307 av 150 085 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (2 087 färre än i augusti i fjol).

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Jämtland och Skåne där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,2 procent i länet, jämfört med 7,7 procent i hela riket). Gotland och Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,4 procent), medan Södermanland har den högsta (10,3 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland och Västerbotten skulle 4 202 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,4 procent i Örebro under augusti månad, motsvarande 6 964 av 29 761 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−728 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,2 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I augusti var 11,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 936 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 584 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,9 procentenheter.

1 270 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 1 270 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 2 300 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupper med flest lediga jobb.

…………….

YRKENSGRUPPER MED FLEST ANNONSERADE JOBB I ÖREBRO LÄN
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Företagssäljare 61 128  
Lager- och terminalpersonal 34 128  
Personliga assistenter 65 118  
Grundutbildade sjuksköterskor 65 91  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 13 90  
Telefonförsäljare m.fl. 36 78  
Barnskötare 7 73 *
Vårdare, boendestödjare 30 67  
Kundtjänstpersonal 22 63  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 27 57  

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

SAMMANFATTNING: SÅ HÖG VAR ARBETSLÖSHETEN I AUGUSTI
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 8,2 % −1,4 %  7,7 % −1,4 % 
Bland utlandsfödda 23,4 % −3,2 %  18,8 % −2,7 % 
Bland ungdomar 11,1 % −2,9 %  10,2 % −3,1 % 

…………….

TOTAL ARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i augusti Förändring (12 mån)
Askersund 4,6 % −1,2 % 
Degerfors 9,2 % +0,2 % 
Hallsberg 7,7 % −1,7 % 
Hällefors 11,1 % −2,5 % 
Karlskoga 7,6 % −1,0 % 
Kumla 6,4 % −0,9 % 
Laxå 6,6 % −1,8 % 
Lekeberg 4,7 % −0,5 % 
Lindesberg 7,8 % −1,9 % 
Ljusnarsberg 8,8 % −4,1 % 
Nora 7,1 % −2,1 % 
Örebro 9,1 % −1,3 % 

…………….

ARBETSLÖSHET BLAND UTLANDSFÖDDA I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i augusti Förändring (12 mån)
Askersund 20,3 % −5,3 % 
Degerfors 27,8 % −0,5 % 
Hallsberg 21,9 % −4,5 % 
Hällefors 34,3 % −3,8 % 
Karlskoga 23,4 % −3,1 % 
Kumla 18,5 % −2,2 % 
Laxå 21,8 % −5,0 % 
Lekeberg 16,4 % −6,7 % 
Lindesberg 22,1 % −4,3 % 
Ljusnarsberg 21,6 % −8,6 % 
Nora 21,8 % −8,2 % 
Örebro 24,0 % −2,5 % 

…………….

ARBETSLÖSHET BLAND 18–24-ÅRINGAR I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i augusti Förändring (12 mån)
Askersund 8,4 % −1,0 % 
Degerfors 17,1 % −0,7 % 
Hallsberg 12,6 % −1,7 % 
Hällefors 13,6 % −4,6 % 
Karlskoga 11,8 % −2,1 % 
Kumla 12,0 % −1,9 % 
Laxå 11,5 % −2,1 % 
Lekeberg 10,0 % −1,6 % 
Lindesberg 11,4 % −4,8 % 
Ljusnarsberg 8,9 % −9,1 % 
Nora 12,6 % −3,4 % 
Örebro 10,6 % −2,9 % 

…………….

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in