Arealerna med havre ökar

Av på 24 maj, 2020
Odlingen av havre har ökat med 36 800 hektar till 184 700 hektar 2020. Det visar preliminär statistik från Jordbruksverket.

Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 1 007 600 hektar spannmål 2020. Det är en ökning med 14 400 hektar, motsvarande 1 procent, jämfört med 2019. Ökningen beror främst på att arealen med havre har ökat med 36 800 hektar till 184 700 hektar. Arealen med havre har minskat kraftigt sedan slutet av 1970-talet. Årets areal är dock den tredje största under 2010-talet.

Arealerna för övriga spannmålsgrödor är i stort sett desamma som 2019. Vete, som i huvudsak består av höstvete, är den största spannmålsgrödan och odlas preliminärt på 452 700 hektar under 2020. Det är en minskning med 19 500 hektar. Den näst största spannmålsgrödan är korn som till 93 procent består av vårkorn. Arealen med korn är i stort sett oförändrad jämfört med 2019 och odlas preliminärt på 299 800 hektar 2020.

Minskad areal med vall och grönfoder samt ökad areal med träda
Jämfört med 2019 har arealen med vall och grönfoder preliminärt minskat med 25 000 hektar till 1 138 800 hektar. Det är en minskning med 2 procent jämfört med 2019. Jämfört med genomsnittsarealen för de senaste 5 åren 2015‑2019 är årets preliminära areal 1 procent större. Genomsnittsarealen har varit 1 125 900 hektar.

Förra året var det år med minsta areal i träda sedan Sverige gick med i EU 1995. Arealen i träda har i år ökat med 3 000 hektar jämfört med 2019, till 134 700 hektar. Det är ändå tredje minsta arealen i träda sedan 1995.

Arealen med raps och rybs minskar
Arealen med raps och rybs är i år preliminärt 99 300 hektar, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2019. Höstraps svarar för 94 procent av den totala arealen med raps och rybs och minskningen av höstraps står för nästan hela minskningen eftersom höstraps minskar med 6 600 hektar till 93 000 hektar.

Arealen med slåtteräng ökar
Den totala arealen med betesmark och slåtteräng ökar preliminärt med knappt 1 procent till 464 900 hektar jämfört med 2019. Ökningen beror delvis på att arealen med slåtteräng ökat med 3 900 hektar till 17 400 hektar.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in